日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘verkiezen’
日蘭辭典 (trefwoord)
suki
(好き) zn. behagen o.; smaak m.; liefhebber (人) m. ¶ 好き iemand, die veel van katten houdt. ¶ 好きな geneigd tot; houden; geliefd; -zuchtig. ¶ 戰爭好きな oorlogzuchtig. ¶ 好きな人 geliefde; iemand van wien men veel houdt. ¶ 好きな樣に zoals men wil; naar verkiezen. ¶ 好き不好きは人の勝手 over smaak valt niet te twisten. ¶ 好きになる zich aangetrokken voelen tot; gaan houden van. ¶ 讀書が好き veel van lezen houden.
sen
zn. keuze v.; keur v.; bloemlezing v. ¶ 選をする uitzoeken; uitkiezen. ¶ 選を異にする verrre te verkiezen boven; veel beter zijn dan.
mama
(まま) bw. (1) [其の儘] zooals het is; in den tegenwoordigen toestand. (2) [意の] naar verkiezen; zoals men wil. ¶ で met zijn schoenen aan. ¶ 聞いた話す vertellen zooals men het gehoord heeft. ¶ もとのである hetzelfde gebleven zijn; onveranderd zijn. ¶ 何卒其 derangeer u niet; blijft toch zitten. ¶ 思ふする doen wat men wil; zijn eigen zin doen. ¶ なるなら als ik mijn zin kreeg. ¶ そのにして置く het erbij laten; geen moeite doen het te veranderen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verkiezen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
好むkonomu (1) bevallen; graag hebben; in de smaak vallen; kunnen smaken; aanstaan; behagen; bekoren; (2) houden van; een zwak hebben voor; in de gunst staan bij; in een goed blaadje staan bij; genegenheid hebben voor; (3) genieten van; genot hebben; plezierig vinden; plezier beleven; aangenaam vinden; zijn hart ophalen; leuk vinden; behagen scheppen in; genoegen scheppen in; aan zijn trekken komen; zich amuseren met; zich verheugen over; verheugd zijn; blij zijn; (4) verkiezen; een voorkeur hebben voor; de voorkeur geven aan; prefereren; liever hebben
望むnozomu (1) een uitzicht hebben; (in de verte) zien; uitzien; overzien; overkijken; [w.g.] afogen; uitkijken; (2) wensen; willen; verlangen; begeren; verkiezen; believen; uit zijn op; staan naar; ambiëren; streven naar; dingen; verhopen; hopen; verwachten; uitkijken naar; vlassen op; talen naar; [Barg.; volkst.] spinzen (op)
選ぶ ; 択ぶ ; 撰ぶerabu kiezen; uitkiezen; verkiezen
選任するsenninsuru (1) verkiezen; (2) benoemen; aanstellen
選出するsenshyutsusuru kiezen; verkiezen; uitverkiezen; afvaardigen
選抜するsenbatsusuru uitkiezen; uitzoeken; uitlezen; selecteren; uitverkiezen; uitpikken; verkiezen; kiezen; [bijb.] afzonderen
選択するsentakusuru kiezen; uitkiezen; selecteren; uitzoeken; opteren; een keuze doen; maken; verkiezen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'verkiezen', strategie: exact). 
2005-2022