日蘭辭典+

9 resultaten voor ‘verklappen’
日蘭辭典 (trefwoord)
abaku發く
(暴く) t.w. (1) [を] openbreken; schenden. (2) [計略を] blootleggen; aan het licht brengen. (3) [祕密を] verraden; verklappen.
morasu漏す
(漏らす、洩らす、洩す) t.w. (1) [を] laten lekken; doorlaten. (2) [祕密事を] laten uitlekken; verklappen. (3) [脱漏] weglaten. ¶ 小便を漏す wateren; urineeren. ¶ から洩す zich laten ontvallen. ¶ 書き洩す vergeten te schrijven; weglaten.
himitsu祕密
(秘密) zn. geheim o. ¶ 祕密geheim; vertrouwelijk; confidentieel; ¶ 祕密に in het geheim; clandestien; stilletjes. ¶ 祕密を洩す een geheim verklappen. ¶ 信書の祕密 briefgeheim. ¶ 祕密會議 zitting met gesloten deuren. ¶ 祕密命令 verzegelde orders. ¶ 祕密文書 geheime brief; vertrouwelijke brief. ¶ 祕密結社 geheim genootschap. ¶ 祕密教 geheime leer; occultisme. ¶ 極く祕密に聞かされたのだ het is mij in het diepste geheim verteld. ¶ 祕密を明した hij nam mij alleen in het vertrouwen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verklappen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ばらすbarasu (1) afbreken; demonteren; uit elkaar halen; opbreken; slopen; (2) doden; vermoorden; vellen; doodsteken; neersteken; afmaken; liquideren; elimineren; uit de weg ruimen; van kant maken; koud maken; naar de andere wereld helpen; [Barg.] mollen; (3) verkopen; van de hand doen; (4) goedkoop verkopen; voor een zacht prijsje van de hand doen; dumpen; voor afbraak verkopen; (5) speculatief verkopen van rijst; (6) onthullen; bekendmaken; verraden; verklappen; aan het licht brengen; openbaren; openbaar maken; blootleggen; [veroud.] uitbrengen; (7) [hengelsp.] aan de haak geslagen vis laten ontsnappen
口走るkuchibashiru verklappen; eruit flappen; zich laten ontvallen; uitslaan
喋るshyaberu spreken; praten; babbelen; kletsen; keuvelen; snappen; snateren; kwebbelen; [fig.] kleppen; [inform.] lullen; [fig.] kakelen; [Barg.] poekelen; [Barg.] dibberen; [i.h.b.] (verder) vertellen; [i.h.b.] verklappen; [i.h.b.] er uitflappen; [i.h.b.] zich laten ontvallen
垂れ流すtarenagasu (1) [大小便を] alles laten lopen; incontinent zijn; (2) [汚水を] zomaar lozen; nonchalant laten stromen; wegvloeien; (3) [情報を] verklappen; lekken; (4) [赤字を] verlieslatend; verliesgevend zijn; verlies opleveren
漏らす ; 洩らすmorasu (1) laten uitlekken; lekken; laten ontsnappen; (2) [fig.] lekken; verklappen; openbaar maken; bekendmaken; zich laten ontvallen; onthullen; toevertrouwen; verraden; doorvertellen; (3) onder woorden brengen; uitdrukken; uitdrukking geven aan; de vrije loop laten; lucht geven aan; uiten; luchten; ventileren; [溜め息を] slaken
素っ破抜くsuppanuku (1) onthullen; openbaren; bekendmaken; openbaar maken; aan het licht brengen; blootleggen; blootgeven; verraden; verklappen; verklikken; ontmaskeren; een boekje opendoen over; (2) plots een zwaard trekken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.67 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'verklappen', strategie: exact). 
2005-2021