日蘭辭典+

25 resultaten voor ‘verklaring’
日蘭辭典 (trefwoord)
kyogi虛僞
(虚偽) zn. leugen v.; valschheid v. ¶ 虛僞の valsch; gelogen. ¶ 虛僞の連術 valsche verklaring. ¶ 虛僞の取引 fictieve transactie.
gishō僞證

(偽証) zn. valsche verklaring v.; meineed m. ¶ 僞證する valsch getuigenis afleggen; meineed plegen. ¶ 僞證罪 het misdrijf van meineed.

SUPPLEMENT (trefwoord)
teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
seikai正解
(znw) (1) het juiste antwoord; de juiste verklaring [interpretatie]; correct; juist; goed. ¶ 正解をまるで囲みなさいSeikai wo maru de kakominasai. Omcirkel het juiste antwoord alsjeblieft. (TTC) ¶ そっか!!それ正解だよね Sokka! Sore ga seika da yo ne! Ja toch! Zo is het toch! (twitter) (2) (als evaluatie achteraf) de juiste beslissing; de juiste keuze. ¶ どんどんひどくなっていく今日は出かけなくて正解だったAme ga dondon hidoku natte iku. Kyō wa dekakenakute seikai datta. De regen wordt steeds erger. Ik ben blij dat we niet weg zijn gegaan. (yamasv)
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Minami Hiroshi╱De psychologie van Japanners 〈61:12-15〉南博『日本人の心理』
忍從精神を、徹底的に説いたこの修養書を、益軒は『訓』とよんだのである。ではどんな目にあっても「一體人間とはこんなものだと思い我慢して」、怒らないで居て、「得る心境達するには、どうしたらいいのか。それはあまり書いてない。とにかく我慢していればよいことがあるという、一種の結果論であって、それ以外理由はない。

Ninjū no seishin wo, tetteiteki ni toita kono shūyōsho wo, Ekiken wa, /Raku-Kun/ to yonda no de aru. De wa, donna me ni atte mo ‘ittai ni ningen to wa konna mono da to omoigamansite’, okoranaide ite, ‘raku wo eru’ shinkyō ni tassuru ni wa, dō shitara ii no ka. Sore wa amari kaite nai. Tonikaku gamanshite ireba yoi koto ga aru to yū, isshu no kekkaron de atte, sore igai ni riyū wa nai.

Het lesboek waarin Ekiken de geest van onderwerping grondig uitlegt heet /Instructies voor gemak/. Echter, wat moet je doen om voor elkaar moet krijgen dat je onder alle omstandigheden ‘dingen verdraagt met de gedachte dat mensen nu eenmaal zijn zoals ze zijn’, en zonder je op te winden een gemoedstoestand van ‘gemak bereikt’? Dat schrijft hij niet echt. Hij zegt dat je iets goeds zult hebben wanneer je op een of andere manier volhoudt - een soort redenatie die uitgaat van de uitkomst, anders dan dat is er geen verklaring.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verklaring>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
提唱 teishou (1) verklaring; uiteenzetting; expositie; college; onderricht; catechese; (2) voorspraak; bepleiting; verdediging; het voorstaan
一説 issetsu (1) een mening; opvatting; opinie; versie; theorie; these; stelling; verklaring; (2) andere mening; opvatting; opinie; versie; theorie; these; stelling; verklaring
見解 kenkai (1) mening; opinie; inzicht; opvatting; standpunt; zienswijze; visie; (2) interpretatie; uitleg; verklaring; toelichting; verklarende uitlegging
言明 genmei (1) verklaring; (2) bewering; verzekering; bevestiging
補説 hosetsu nadere toelichting; verklaring; verdere uitleg; bijgevoegde verduidelijking; explicitering; epexegese
弁解 benkai excuus; verschoningsgrond; verklaring; uitleg; explicatie
所説 shosetsu (1) verklaring; bewering; uiteenzetting; uitleg; (2) mening; opinie; inzicht; beschouwing; denkbeeld; gedachte; opvatting
言葉 kotoba (1) taal; spraak; (2) woord; term; uitdrukking met een specifieke betekenis; (3) zinsnede; deel van een volzin; (4) uitdrukking; (5) spreekwijze; manier van uitdrukken; uitdrukking; fraseologie; zinsbouw en woordgebruik van een spreker of schrijver; (6) dialect; streektaal; gewesttaal; patois; (7) uiteenzetting; verklaring; beschrijving; exposé; (8) uitspraak; uiting; uitlating; opmerking; (9) spreekwoord; proverbium; adagium; spreuk; kernspreuk
講釈 koushaku (1) exegese; verklaring; uitlegging; explicatie; (2) hoogdravende uiteenzetting; (3) [Edo-periode] vertelling; voordracht; lezing
声明 seimei verklaring; bekendmaking; aankondiging; mededeling; afkondiging
説明 setsumei uitleg; uitlegging; opheldering; uiteenzetting; aanwijzing; explicatie; verheldering; expositie; exposé; illustratie; toelichting; verklaring; elucidatie; adstructie; [m.b.t. foto, illustratie e.d.] onderschrift; [m.b.t. foto, illustratie e.d.] bijschrift
宣告 senkoku (1) verklaring; mededeling; (2) [jur.] uitspraak; vonnis; verdict
宣言 sengen verklaring; afkondiging; declaratie; bekendmaking; proclamatie; aankondiging; mededeling; betuiging; manifest
究明 kyuumei opheldering; verklaring; onderzoek; navorsing; uitvorsing; bestudering
キー kii sleutel-; hoofd-; voornaamste …; belangrijkste …; ; (1) [krassend geluid van een viool]; (2) [schurend geluid van een scharnier]; (3) [krijsend geluid van een adelaar; havik]; ; (1) [ピアノ; タイプライターの] toets; (2) sleutel; (3) oplossing; verklaring; (lijst met) antwoorden; (4) Key; Francis Scott [Amerikaans jurist; auteur van het Amerikaanse volkslied, 1779-1843]
明確化 meikakuka verklaring; verduidelijking; opheldering; verheldering; specificatie; duidelijke bepaling
発表 happyou bekendmaking; aankondiging; publicatie; release; mededeling; verklaring; communiqué; [w.g.] annoncering; kennisgeving; [i.h.b.] voorlezing; [i.h.b.] presentatie
布告 fukoku (1) verklaring; afkondiging; proclamatie; officiële bekendmaking; aankondiging; (2) verordening; ordonnantie; decreet; overheidsbesluit; besluit
標榜 hyoubou huldiging; bepleiting; belijdenis; verklaring
開き hiraki (1) opening; het openen; het opengaan; (2) deur; poortje; (3) [cul.] opengesneden; gedroogde vis; (4) verklaring; uitleg; opheldering; toelichting; (5) bevrijding; verlossing; verlichting; (6) herleving; herstel; (7) ontwijkende beweging; motiliteit; (8) [plantk.] bloei; het uitkomen; (9) [euf.] einde; beëindiging; afsluiting; sluiting; het opbreken; het uit elkaar gaan; opheffing; besluit; (10) 10. verschil; gat; discrepantie; kloof; (11) 11. [scheepv.] het loeven; het overstag gaan; (12) 12. [no-theat.] hiraki-figuur [dansfiguur waarbij de uitvoerder twee of drie passen achteruitzet en daarbij beide armen naar voren brengt en openspreidt]; (13) 13. [muz.] topgedeelte van een shamisen-plectrum dat de snaren aantokkelt; (14) 14. [foto.] lensopening; apertuur
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 20 treffers (zoekopdracht: 'verklaring', strategie: exact). 
2005-2020