日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘verleiden’
日蘭辭典 (trefwoord)
tsuru釣る
t.w. hengelen; aan den haak slaan; vangen; (誘惑) verleiden; lokken.
kokoro
zn. hart o.; ziel v.; geest m.; innerlijk o.; inborst v. ¶ の狹い kleinzielig; bekrompen. ¶ 正しい het hart op de rechte plaats. ¶ を合わせ eens van zin. ¶ に印す in het hart griffen. ¶ 開く zijn hart openleggen. ¶ を入かへる zich beteren. ¶ から van ganscher harte. ¶ は in zijn hart; in den grond. ¶ 人のを汲む zich verplaatsen in de gevoelens van een ander. ¶ ありげの vol beteekenis. ¶ をやすめる zich geruststellen. ¶ 引く aantrekken; verleiden. を落着ける tot bezinning komen. ¶ を用ゐる aandacht schenken aan. ¶ を盡す zijn best doen. ¶ 置なく naar hartelust; ronduit (率直に); vrijelijk. ¶ の儘に geheel vrijwillig; uit vrijen wil.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verleiden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
唆すsosonokasu overreden; overhalen; zover krijgen; ertoe brengen; bewegen; verleiden; in verleiding brengen; aanzetten; aanhitsen; aanstoken; aanstichten; ophitsen; verlokken
惑わすmadowasu (1) in de war brengen; verwarren; in verwarring brengen; van z'n stuk brengen; van streek brengen; (2) misleiden; op een dwaalspoor brengen; op 't verkeerde spoor brengen; begoochelen; een rad voor ogen draaien; (3) verleiden; verlokken; bekoren; in verzoeking brengen
打ち殺すbuchikorosu (1) morsdood maken; afmaken; afslachten; van kant maken; uit de weg ruimen; (2) verpanden; belenen; in pand geven; (3) [prostitutiejargon] versieren; verleiden
挑むidomu (1) [戦い; 試合を] uitdagen tot; (2) [強敵に] de handschoen toewerpen; het opnemen tegen; [登頂に] aandurven; trotseren; tarten; als uitdaging accepteren; [難問に] aanpakken; [世界記録に] aanvallen; een poging doen tot; beproeven; (3) [女に~] toenadering zoeken tot; avances doen; maken; verleiden; zich opdringen; [i.h.b.] tot seks dwingen; (4) wedijveren; rivaliseren; elkaar naar de kroon steken
落とし入れるotoshiireru (1) verschalken; verstrikken; strikken; vangen; verlokken; verleiden; inlokken; in de val lokken; [人を困難に] in een hachelijke situatie brengen; (2) [砦を] innemen; veroveren; onderwerpen; overweldigen; zich meester maken; (3) [硬貨を] inwerpen; ingooien
誘うizanau (1) uitnodigen; noden; vragen; inviteren; (2) leiden; verleiden; verlokken; lokken naar; meetronen
誘惑するyuuwakusuru verleiden; in verleiding brengen; verlokken; in verzoeking brengen; verzoeken; tempteren; [r.-k.] bekoren; aanlokken
釣るtsuru (1) vissen; [vis] vangen; hengelen; opvissen; aan de haak slaan; [hengelsport] landen; (2) verlokken; verleiden; verstrikken; aanlokken; beetnemen; tronen
陥れるotoshiireru (1) verschalken; verstrikken; strikken; vangen; verlokken; verleiden; inlokken; in de val lokken; [人を困難に] in een hachelijke situatie brengen; (2) [砦を] innemen; veroveren; onderwerpen; overweldigen; zich meester maken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'verleiden', strategie: exact). 
2005-2023