日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘verschillende’
日蘭辭典 (trefwoord)
achikochi彼方此方
(あちこち) bw. overal; wijd en zijd; op verschillende plaatsen.
toyakaku兎や角
bn. allerlei; verschillende. ¶ 兎や角の非難 allerlei critiek.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verschillende>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あれやこれやareyakoreya van alles en nog wat; het een en ander; verschillende; allerlei; allerhande dingen; [~で] met alles wat erbij kwam
別個bekko (1) [~の] afzonderlijk; apart; onderscheiden; op zichzelf staand; (2) [~の] een ander; andere; een verschillend; verschillende
幾多のikutano veel; vele; talrijke; een groot aantal …; een flinke hoeveelheid …; een heleboel …; een massa …; tal van; verscheidene; diverse; verschillende; menige; massa's; horden
彼是 ; 彼此arekore dit en dat; verschillende ~; het een en het ander
数人suunin een aantal; paar personen; verscheidene; verschillende; meerdere; ettelijke; diverse mensen; enkelen; enigen
数個suuko een aantal; enige; verscheidene; verschillende; enkele; diverse stuks
数列suuretsu (1) [wisk.] rij; reeks; (2) verschillende; meerdere rijen
数秒suubyou een paar; aantal seconden; enkele; verscheidene; meerdere; verschillende; enige seconden
suu (1) tal; getal; aantal; (2) lot; noodlot; fortuin; gang (van zaken); (3) enkele; een aantal; een paar; verscheidene; enige; verschillende; meerdere; ettelijke; diverse
諸々moromoro (1) [~の] verscheidene; verschillende; diverse; uiteenlopende; allerlei; velerlei; allerhande; alle mogelijke; talrijke; massa's; hopen; heel veel; (2) alle
諸国shyokoku (1) diverse; verschillende; vele landen; (2) diverse; verschillende; vele provincies
shyo vele ~; menige ~; verscheidene ~; verschillende ~; meerdere ~; ettelijke ~; diverse ~
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 12 treffers (zoekopdracht: 'verschillende', strategie: exact). 
2005-2022