日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘versperren’
日蘭辭典 (trefwoord)
fusagu塞ぐ
t.w. sluiten; versperren; verstoppen; dichtstoppen; barrikadeeren. ¶ 塞ぐ gat stoppen. ¶ 場所を塞ぐ ruimte innemen. ¶ 往來を塞ぐ weg versperren. ¶ 口を塞ぐ den mond houden. ¶ 道を塞いではいけない sta mij niet in den weg.
sogai阻害
zn. belemmering v.; beletsel o. ¶ 阻害する belemmeren; hinderen
samatageru妨げる
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <versperren>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
拒む kobamu (1) weigeren; afslaan; afwijzen; refuseren; ontzeggen; van de hand wijzen; bedanken; verwerpen; declineren; (2) versperren; blokkeren; belemmeren; verhinderen; beletten; obstrueren
梗塞する kousokusuru blokkeren; verstoppen; versperren; obstrueren
阻む habamu (1) versperren; blokkeren; afsluiten; ondoorgankelijk maken; obstrueren; (2) belemmeren; hinderen; in de weg staan; bedwingen; in bedwang; toom houden; (3) voorkómen; beletten; verhinderen; verhoeden; verijdelen; dwarsbomen; zorgen dat niet
塞ぐ fusagu (1) afsluiten; dichten; dichtmaken; afdichten; afstoppen; dichtgooien; toegooien; stoppen; vullen; dempen; plempen; dichtstoppen; verstoppen; toestoppen; toedammen; opvullen; opstoppen; opproppen; stremmen; versperren; [veroud.] sperren; blokkeren; belemmeren; obstrueren; (2) de handen voor [z'n ogen, oren, mond enz.] houden; met z'n handen afdekken; bedekken; (3) [de deur e.d.] sluiten; dichtdoen; toedoen; toesluiten; (4) [plicht e.d.] vervullen; doen; voldoen; volbrengen; betrachten; (5) [tijd, plaats e.d.] in beslag nemen; innemen; beslaan; bezetten; ; versomberen; in de put raken; zich depri gaan voelen; depressief worden; ontmoedigd raken; mismoedig worden; terneergedrukt raken; gedeprimeerd raken; down raken
封鎖する fuusasuru blokkeren; afsluiten; versperren; afgrendelen; [econ.] bevriezen; [veroud.] sperren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'versperren', strategie: exact). 
2005-2020