日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘verstoppen’
日蘭辭典 (trefwoord)
fusagu塞ぐ
t.w. sluiten; versperren; verstoppen; dichtstoppen; barrikadeeren. ¶ 塞ぐ gat stoppen. ¶ 場所を塞ぐ ruimte innemen. ¶ 往來を塞ぐ weg versperren. ¶ 口を塞ぐ den mond houden. ¶ 道を塞いではいけない sta mij niet in den weg.
fusagaru塞がる
i.w. (1) [閉塞] omkneld zijn; ingesloten zijn; versperd zijn. (2) [が] bewoond zijn. (3) [が] bezet zijn; genomen zijn. (4) [が] bezet zijn; geen tijd hebben. (5) [息が] stikken v. ¶ 胸が塞がる overweldigd door smart. ¶ あののあとは塞がりました zijn plaats is weer vervuld. ¶ 下水はも泥土で塞がってゐる de goot is verstopt door modder. ¶ 傷口が塞がって居る de wond is gesloten.
SUPPLEMENT (trefwoord)
tsukaeru痞える
(gewoonlijk つかえる) i.w. (1) (door emotie) een verstikkend gevoel hebben, druk voelen (specifiek in de borst); pijn voelen (2) voelen dat de slokdarm verstopt is (door eten). Tevens 胸が痞える Mune ga tsukaeru. ¶ 魚の骨がつかえて息が詰まりそうだった。 Sakana no hone ga tsukaete iki ga tsumarisō datta. Ik dacht even dat ik zou stikken in een visgraat. (TTC)

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verstoppen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
詰まる tsumaru (1) vol(gepakt) raken; vollopen; (afgestampt) vol raken; afgeladen raken; (2) verstoppen; verstopt raken; dichtzitten; proppen; opproppen; vastlopen; vastraken; [i.c.m. 息が] stokken; blijven steken; (3) verlegen zitten om; in het nauw zitten; (4) korter worden; [i.c.m. 日が] korten; inkorten; verkorten; kleiner worden; inlopen; slinken; samentrekken; [i.c.m. 丈が] krimpen
包む tsutsumu (1) inpakken; pakken; inwikkelen; omwikkelen; wikkelen; inwinden; winden; hullen; [een papiertje enz.] omdoen; (2) hullen; omgeven; omhullen; verhullen; omsluieren; versluieren; voileren; omfloersen; (3) verhelen; verbergen; bedekken; verstoppen; (innig) verborgen houden; geheimhouden; wegstoppen; aan het zicht onttrekken; (4) (een geldsom; fooi; condoleantiegift enz.) onder couvert aanbieden; overhandigen
忍ばせる shinobaseru verbergen; verstoppen; wegstoppen; weghouden; achterhouden; schuilhouden; voor zich houden; uit het zicht houden; geheimhouden; verschuilen; verhelen; aan het oog onttrekken; [veroud.] helen
梗塞する kousokusuru blokkeren; verstoppen; versperren; obstrueren
塞ぐ fusagu (1) afsluiten; dichten; dichtmaken; afdichten; afstoppen; dichtgooien; toegooien; stoppen; vullen; dempen; plempen; dichtstoppen; verstoppen; toestoppen; toedammen; opvullen; opstoppen; opproppen; stremmen; versperren; [veroud.] sperren; blokkeren; belemmeren; obstrueren; (2) de handen voor [z'n ogen, oren, mond enz.] houden; met z'n handen afdekken; bedekken; (3) [de deur e.d.] sluiten; dichtdoen; toedoen; toesluiten; (4) [plicht e.d.] vervullen; doen; voldoen; volbrengen; betrachten; (5) [tijd, plaats e.d.] in beslag nemen; innemen; beslaan; bezetten; ; versomberen; in de put raken; zich depri gaan voelen; depressief worden; ontmoedigd raken; mismoedig worden; terneergedrukt raken; gedeprimeerd raken; down raken
覆う oou (1) bedekken; afdekken; spreiden over; uitspreiden over; omhangen; bekleden; draperen; (2) verbergen; verstoppen; wegstoppen; maskeren; [m.b.t. oren) dichtstoppen; (3) beschermen; beschutten; behoeden; afschermen; (4) afschermen; afweren; overschaduwen; beschaduwen; schaduwen
隠す kakusu verbergen; verstoppen; geheimhouden; achterhouden; voor zichzelf houden
秘匿する hitokusuru verbergen; verheimelijken; geheimhouden; verborgen houden; verzwijgen; verhelen; wegstoppen; verstoppen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'verstoppen', strategie: exact). 
2005-2020