日蘭辭典+

3 resultaten voor ‘verstoten’
日蘭辭典 (trefwoord)
suteru捨てる、棄てる
t.w. (1) [放棄] weggooien; wegwerpen. (2) [人、希望権利等] verzaken; opgeven; prijs geven; aan zijn lot overlaten; den rug toekeren; verstooten. ¶ を棄てる kind verstooten; kind te vondeling leggen. ¶ 一命を捨てて met levensgevaar. ¶ 一命を捨てる zijn leven wagen. ¶ を捨てる zich uit de wereld terugtrekken.
gizetsusuru義絶する

t.w. relaties verbreken. ¶ 子供を義絶する kind onterven; kind verstoten; kind niet meer erkennen.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verstoten>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
疎外する sogaisuru (1) verstoten; (2) vervreemden; aliëneren; abaliëneren; op afstand houden; uit de weg blijven
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.36 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: 'verstoten', strategie: exact). 
2005-2019