日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘verstoten’
日蘭辭典 (trefwoord)
suteru捨てる、棄てる
t.w. (1) [放棄] weggooien; wegwerpen. (2) [人、希望権利等] verzaken; opgeven; prijs geven; aan zijn lot overlaten; den rug toekeren; verstooten. ¶ を棄てる kind verstooten; kind te vondeling leggen. ¶ 一命を捨てて met levensgevaar. ¶ 一命を捨てる zijn leven wagen. ¶ を捨てる zich uit de wereld terugtrekken.
gizetsusuru義絶する

t.w. relaties verbreken. ¶ 子供を義絶する kind onterven; kind verstoten; kind niet meer erkennen.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verstoten>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
勘当するkandousuru onterven; verstoten; desavoueren; geen cent nalaten
往なすinasu (1) afwenden; afweren; afkeren; pareren; ontwijken; ontduiken; [質問を~] zich van een vraag afmaken; (2) [sumojargon] opzijspringen en de tegenstander uit balans brengen; wegspringen; uit de weg gaan; opzijgaan; (3) [襟を~] naar achteren omslaan; (4) wegsturen; wegzenden; laten gaan; (5) verstoten; zich laten scheiden van; (6) kwaadspreken over; zwartmaken; ridiculiseren; belachelijk maken
爪弾きするtsumahajikisuru (1) met de vingers knippen (uit een gevoel van ongenoegen; minachting; kritiek); vingerknippen; een knippend geluid met de vingers maken; (2) schuwen; mijden; de rug toekeren; links laten liggen; koeltjes behandelen; met de nek aanzien; uitsluiten; buitensluiten; weren; uitwijzen; verbannen; verstoten; uitstoten; ostraciseren
疎外する ; 疏外するsogaisuru (1) verstoten; (2) vervreemden; aliëneren; abaliëneren; op afstand houden; uit de weg blijven
追い出すoidasu (1) verdrijven; uitdrijven; verdringen; bannen; verbannen; verjagen; wegjagen; uitbannen; uitzetten; uitwijzen; wegsturen; wegdrijven; de laan uit sturen; eruit gooien; uitstoten; wegbonjouren; afjagen; [Belg.N.] buitenzetten; (2) verstoten; verwerpen; repudiëren; (3) afdrijven; uit het lichaam verwijderen
離縁するriensuru (1) [妻を] scheiden van; verstoten; (2) [養子を] verstoten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.63 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'verstoten', strategie: exact). 
2005-2022