日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘vertalen’
日蘭辭典 (trefwoord)
hon-yaku飜譯
(翻訳) zn. vertaling v.; bewerking v. ¶ 飜譯する vertalen; vertolken; weergeven. ¶ 飜譯官 tolk; secretaris-tolk; translateur.
yakusuru譯する
(する) t.w. vertalen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <vertalen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
直すnaosu (1) [m.b.t. fout] goedmaken; herstellen; [pregn.] maken; redresseren; corrigeren; verbeteren; ophalen; rechtzetten; rechttrekken; rechtbreien; rectificeren; in de juiste stand zetten; in orde brengen; opknappen; bijwerken; [een euvel; gebrek e.d.] verhelpen; [zich; iem. een gewoonte enz.] afleren; afhelpen (van); (2) herstellen; repareren; maken; opknappen; helen; kalfaten; kalfateren; (3) wijzigen; veranderen; herzien; hervormen; omzetten; transponeren; ombuigen; omschakelen; converteren; omwisselen; (4) vertalen; overbrengen; overzetten; (5) verheffen tot; transcenderen; doen rijzen tot; promoveren tot; (6) opnieuw ~; nog eens ~; van voren af aan ~; over-; her-; re-; om- [aangesloten op de ren'yōkei van dōshi]
翻訳する ; 飜訳するhonyakusuru vertalen; overzetten; overbrengen; [w.g.] translateren
訳すyakusu vertalen; overbrengen; omzetten; overzetten
訳するyakusuru vertalen; overbrengen; omzetten; overzetten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'vertalen', strategie: exact). 
2005-2022