日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘vervoegen’
日蘭辭典 (trefwoord)
hatarakasu働かす

i.w. gebruik maken van; i.w. laten werken; vervoegen (動詞を).

WACHTKAMER (deze lemma’s zijn nieuw of bevatten wijzigingen)
kibō希望

zn. (1) [] hoop v. (2) [豫期] verwachting v. (3) [所望] bedoeling v.; wensch m.; verlangen o. ¶ の希望して in de hoop op; met de bedoeling om. ¶ 希望を棄てる de hoop opgeven. ¶ 希望に副う aan de verwachting beantwoorden. ¶ 希望する hopen; wenschen; verlangen; verwachten. ¶ 希望者 sollicitant. ¶ 希望者は自身來訪ありたし sollicitanten gelieven zich persoonlijk te vervoegen bij......

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <vervoegen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
参加する sankasuru deelnemen (aan); participeren; meedoen (met; aan); [uitdr.] van de partij zijn; meewerken (aan); betrokken zijn (bij); zich aansluiten (bij); zich voegen bij; [Belg.N.] vervoegen; deelnemer worden van; toetreden (tot); [jur.] interveniëren; [fig.] instappen (op); [Barg.] geiling nemen (aan)
加入する kanyuusuru lid worden van; zich aansluiten bij; toetreden tot; deelnemen aan; meedoen met; zich voegen bij; [Belg.N.] vervoegen; [i.h.b.] abonnee worden van
活用する katsuyousuru vervoegen; verbuigen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.44 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'vervoegen', strategie: exact). 
2005-2020