日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘verzorgen’
日蘭辭典 (trefwoord)
yashinau養ふ
(養う) t.w. (1) [養育] verzorgen; grootbrengen; opvoeden. (2) [給養] onderhouden; i.w. in het onderhoud voorzien van; den kost verdienen voor. t.w. (3) [飼ふ] houden. i.w. (4) [飼養] eten geven; t.w. voeden. t.w. (5) [精神を] kweeken; cultiveeren. ¶ 病を養ふ herstellen; voor zijn gezondheid zorg dragen.
mitori看護り
(看取り) zn. waken o.; verplegen o. ¶ 看取する waken; verplegen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verzorgen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
手入れする teiresuru (1) verbeteren; de kwaliteit; waarde vermeerderen; in orde brengen; bewerken; bijschaven; onder handen nemen; repareren; [m.b.t. tuin] onderhouden; verzorgen; netjes maken; opknappen; fatsoeneren; herstellen; een (onderhouds)beurt geven; [i.h.b.] bijknippen; [i.h.b.] trimmen; (2) [m.b.t. politie] een overval uitvoeren op; een razzia houden; binnenvallen; een inval doen
手当てする teatesuru (1) onderhouden; verzorgen; in het onderhoud voorzien; (2) [geneesk.] behandelen
仕える tsukaeru dienen bij; in dienst zijn van; bedienen; ten dienste staan; werken voor; bijstaan; verzorgen; zorgen voor
勤める tsutomeru werken; werkzaam zijn; [i.h.b.] ambtenaar; functionaris zijn; in dienst zijn (bij); [een bep. functie] waarnemen; bekleden; een betrekking; aanstelling; functie hebben; [voor de klas enz.] staan; ; voorgaan in [een religieuze dienst]; leiden; voeren; verzorgen; [de mis enz.] dienen; [i.h.b.] bedienen
営む itonamu (1) beoefenen; uitoefenen; praktiseren; werken als; aan ~ doen; runnen; drijven; exploiteren; draaiende houden; (2) leiden; houden; verzorgen; (3) optrekken; bouwen; doen verrijzen
ho (1) a. beschermen; onderhouden; verzorgen; (2) b. bewaren; handhaven; behouden; (3) c. instaan voor; garanderen; (4) d. employé; (5) e. buurtschap; (6) f. verzekering; ; (1) [Chin.gesch.] bǎo [= "bescherming"; administratieve eenheid]; (2) [ritsuryō] ho [= administratieve eenheid van vijf families (ko 戸)]; (3) [Jap.gesch.] ho [= administratief onderdeel van Heian-kyō ter grootte van vier buurten (chō 町)]; (4) [Jap.gesch.] ho [= kadastraal perceel in staatsbezit]; (5) [Jap.gesch.] ho [= administratieve eenheid van tien kō 甲 in koloniaal Taiwan]
周旋する shuusensuru (1) bemiddelen; tussenbeide komen; tussenkomen; intermediëren; bijstaan; ten dienste staan; [i.h.b.] helpen aan; (2) [jur.] goede diensten aanbieden; mediëren; bemiddelend optreden; interveniëren; (3) behartigen; verzorgen; ; (1) rondgaan; rondreizen; (2) omlopen; roteren
見る miru (1) [iets bij wijze van proef doen]; (2) als je zou …; mocht je …; [gew.] moest je … [eindigend op de partikels ば of と]; (3) nu …; nou …; in de zich thans voordoende situatie dat … [eindigend op het partikel ば]; (4) wanneer …; toen … [eindigend op de partikels ば of と]; (5) ware … het geval; ; (1) zien; kijken (naar); [inform.] loeken; bekijken; bezien; aanzien; aankijken; gadeslaan; bezichtigen; beschouwen; [arch.] aanschouwen; [lit.t.] blikken; [Barg.] brillen; [Barg.] spannen; afgaande op …; getuige [het feit dat … enz.]; te oordelen naar …; uitgaande van …; (2) lezen; doorkijken; [新聞を] doorlopen; inzage nemen; inzien; naslaan [in een woordenboek e.d.]; raadplegen; consulteren; nazien; nagaan; checken; controleren; (3) ervaren; meemaken; ondervinden; beleven; (4) zorgen voor; verzorgen; passen op; letten op; toezien op; behartigen; waken over; toezien op; verplegen; [面倒を] zich aantrekken
整備する seibisuru (1) (voor)bereiden; in gereedheid brengen; klaarmaken; gereedmaken; prepareren; klaarleggen; gereedleggen; klaarzetten; gereedzetten; inrichten; uitrusten; equiperen; outilleren; toerusten; uitmonsteren; voorzien (van); [i.h.b.] ontwikkelen; [m.b.t. schip] reden; [m.b.t. schip] takelen; (2) onderhouden; in goede staat houden; servicen; in conditie houden; verzorgen
世話する sewasuru (1) zorgen voor; zorg dragen voor; omkijken naar; omzien naar; hoeden; onder zijn hoede nemen; behartigen; verzorgen; passen op; letten op; toezien op; zich ontfermen over; zich bekommeren om; zich bemoeien met; helpen; (2) iem. helpen aan; iem. ~ aan de hand doen; iem. ~ in handen spelen; iem. laten kennismaken met; een ~ voor iem. vinden
賄う makanau (1) [食事を] voorzien van; verschaffen; verzorgen; leveren; bezorgen; verstrekken; [i.h.b.] cateren; (2) instaan voor; dekken; (3) rondkomen met; het rooien met
養う yashinau (1) grootbrengen; opvoeden; kweken; (2) onderhouden; in het onderhoud voorzien van; voorzien in de levensbehoeften van; zorgen voor; (3) voeden; voeding geven; te eten geven; voederen; voeren; (4) adopteren; aannemen; (5) [病を] herstellen van; genezen van; er weer bovenop komen; weer bijkomen; zich (goed) verzorgen; (6) cultiveren; vormen; ontwikkelen; aankweken; opbouwen; [fig.] veredelen
面倒を見る mendouwomiru zorgen voor; zorg dragen voor; verzorgen; letten op; passen op; omzien naar; omkijken naar; verantwoordelijk zijn voor; behartigen
介抱する kaihousuru verplegen; verzorgen; zorgen voor
看病する kanbyousuru verzorgen; verplegen
預かる azukaru (1) bewaren; houden; in bewaring nemen; in deposito nemen; in depot nemen; zorgen voor; zorg dragen voor; verzorgen; onder z'n hoede nemen; passen op; oppassen; letten; verantwoordelijk zijn voor; opvangen; [子供を] in de kost nemen; (2) beheren; het beheer voeren over; leiden; voeren; toezicht hebben op; (3) [けんかを] bemiddelen; intermediëren; settelen; afwikkelen; (4) inhouden; voor zich houden; nog niet bekendmaken; achterwege laten; [コメントを] zich onthouden van; nalaten; wachten met; opschorten; ervan afzien; (5) [sumō-jargon] [勝負を] onbeslist laten; (6) niet terugtrakteren; (7) renteloos lenen; (8) huren; pachten; in pacht nemen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.36 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'verzorgen', strategie: exact). 
2005-2019