日蘭辭典+

9 resultaten voor ‘verzuimen’
日蘭辭典 (trefwoord)
kesseki缺席
(欠席) zn. afwezigheid v.; verzuim om te verschijnen; absentie v. ¶ 缺席判決 vonnis bij verstek. ¶ 缺席する afwezig zijn; absent zijn; verzuimen; niet verschijnen.
namakeru怠ける
i.w. lui zijn; nalatig zijn; lui; traag; vadsig. ¶ 仕事怠ける zijn plicht verzuimen; nalatig zijn in zijn werk.
okotaru怠る
i.w. nalatig zijn; luieren; slabakken. t.w. veronachtzamen; verzuimen
kakeru缺ける
(欠ける) i.w. (1) [怠る] tekort schieten in; nalatig zijn in; in gebreke blijven; t.w. veronachtzamen; verzuimen. i.w. (2) [破損] beschadigd zijn. (3) [不足] ontbreken. ¶ が虧けて行く de maan is aan het afnemen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verzuimen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
狡休みする zuruyasumisuru verzuimen; spijbelen; flansen; zich drukken; [gew.] verlopen
欠勤する kekkinsuru niet op het werk zijn; afwezig zijn; niet aanwezig zijn; absent zijn; wegblijven; niet verschijnen; verzuimen; [fig.] verstek laten gaan
欠席する kessekisuru afwezig zijn; absent zijn; niet verschijnen; niet aanwezig zijn; verzuimen; [fig.] verstek laten gaan
怠ける namakeru (1) verzuimen; wegblijven van; (2) veronachtzamen; verwaarlozen; negligeren; laten sloffen; de hand lichten met; lui zijn (in); verluieren
怠る okotaru veronachtzamen; verwaarlozen; laten sloffen; geen acht slaan op; nalatig zijn in; nalaten; verzuimen; tekortschieten in; de hand lichten met; achterwege blijven met; achterwege laten; ; [病気が] beteren; helen; aan de beterende hand zijn; genezen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.43 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'verzuimen', strategie: exact). 
2005-2020