日蘭辭典+

15 resultaten voor ‘volgorde’
日蘭辭典 (trefwoord)
abekobeあべこべ
bw. (1) [反對] omgekeerd; verkeerd om. (2) [上下あべこべ] ondersteboven. (3) [表裏あべこべ] binnenstebuiten. ¶ あべこべの omgekeerd; tegengesteld; tegenovergesteld; . ¶ あべこべの順に in omgekeerde volgorde.
atosaki後先
zn. (1) [前後] voorkant en achterkant; eerste en laatste. ¶ 前後顛倒 verkeerd om; in de war. (2) [順序] volgorde v. ¶ 後先の考なき ondoordacht; onvoorzichting.
gyaku
bn. (1) [反對] tegengesteld; omgekeerd. (2) [叛逆] oproerig. ¶ 逆壓 tegen-druk. ¶ 逆潮 tegenstroom. ¶ 逆動する achteruitgaan. ¶ 逆緣 ongeluk; noodlot; omgekeerde volgorde van overlijden; dood van de kinderenvoor de ouders. ¶ 逆風 tegenwind. ¶ 逆擊 tegenaanval. ¶ 逆比 omgekeerdereden. ¶ 逆比例の omgekeerd evenredig. ¶ 逆意 verraderlijke bedoeling. ¶ 逆上 stijgen van bloed naar de hersenen; duizeligheid (眩暈). ¶ 逆上する gek worden. ¶ 逆戾りする teruggaan. ¶ 逆に in tegengestelde richting; den anderen kant uit; verkeerd. ¶ 逆流 tegenstroom. ¶ 逆算する terugrekenen. 逆説 paradox. ¶ 逆心 verraderlijke bedoeling. ¶ 逆臣 verrader. ¶ 逆進 achterwaartsche beweging; achteruitgaan. ¶ 逆襲 tegenaanval. ¶ 逆提供 contra-offerte. ¶ 逆轉 omzetting. ¶ 逆轉する terugdraaien; omzetten. ¶ 逆徒 verrader. ¶ 逆睹 voorspelling. ¶ 逆運 tegenspoed; tegenslag; ongeluk. ¶ 逆運動 teruggang; acherwaartsche beweging. ¶ 逆産 omgekeerde geboorte; geboorte met de voeten vooruit.
ji

zn. (1) [順序] volgorde v.; bn. (2) [の] volgend. ¶ 年度 het volgend boekjaar. ¶ 席に座る zitten naast. ¶ 第四 de vierde afmeting; de vierde dimensie.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <volgorde>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
コースkoosu (1) route; reisweg; vaarweg; koers; (2) koers; beleid; politiek; policy; (3) volgorde; rangorde; orde; rangschikking; (4) [sportt.] baan; piste; (5) cursus; studiecursus; leergang; (6) gang; onderdeel van een maaltijd; onderdeel van een menu; (7) [maatwoord voor banen; pistes]
序列joretsu rangorde; rang; orde; hiërarchie; pikorde; volgorde
後先atosaki (1) [~に] voor en na; vooraf en achteraf; voordien en nadien; (2) [~に] voor en achter; voor- en achterop; erachter en ervoor; (3) context; voorgeschiedenis en consequenties; (4) volgorde
手順tejun (1) volgorde; orde; (2) plan; schikking; regeling; voorzorgen; (3) procédé; methode; procedure; werkwijze
次第shidai (1) volgorde; programma; (2) omstandigheden; toedracht; (3) volgens ~; naar ~; op ~; al naargelang (van); afhankelijk (zijn) van; het ligt aan ~; het is aan ~; afhangen van; (4) zodra (als); zo gauw; meteen (als; toen ~); direct bij ~; na ~ [i.c.m. ren'yōkei van een dōshi]
殿shingari (1) [mil.] achterhoede van een terugtrekkend leger; achtertroep; (2) laatste positie in een rangorde; volgorde; klassement; hekkensluiter; heksluiter; rode lantaarn
ban (1) volgorde; rangorde; orde; plaatsing (in een volgorde); plaats; (2) beurt; speelbeurt; (3) nummer; nr.; (4) wacht; het waken; het oppassen; bewaking; hoede; uitkijk; waak; [arch.] wake; (5) dienst; werkbeurt; (6) wacht; bewaker; hoeder; wachter; oppasser; (7) partij; spel; wedstrijd; rondje; potje
順位juni volgorde; rangorde; ranking
順序junjo (1) orde; volgorde; (2) voorgeschreven verloop; procedure
順番junban (1) beurt; toerbeurt; tijd; (2) orde; volgorde; rangorde
jun (1) orde; volgorde; rangorde; (2) gewone; reguliere orde; juiste volgorde; (3) volgzaam; gedwee; mak; meegaand; dociel; gewillig; inschikkelijk; gehoorzaam; gezeglijk; onderdanig; soumis
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'volgorde', strategie: exact). 
2005-2023