日蘭辭典+

24 resultaten voor ‘voltooien’
日蘭辭典 (trefwoord)
yarikiru遣切る
(遣り切る) t.w. afdoen; volvoeren; voltooien.
yarinuku遣拔く
(遣り抜く) t.w. doorzetten; volbrengen; volvoeren; voltooien.
shimau仕舞ふ
(仕舞う、終う、了う、藏ふ、蔵う) t.w. [終る] eindigen; ten einde brengen; i.w. een eind maken aan. t.w. (2) [藏する] wegbergen; opbergen. ¶ を讀んで了ふ een boek uitlezen. ¶ 試驗を仕舞ひました het examen is afgeloopen.
kakiageru書き上げる
mattōsuru全うする
t.w. vervullen; voleindigen; voltooien; ten einde brengen. ¶ 使命を全うする roeping vervullen. ¶ 天命を全うする van ouderdom sterven. ¶ を全うする aan den dood ontkomen; er levend afkomen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <voltooien>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
上げるageru (1) heffen; opheffen; omhoogheffen; verheffen; oprichten; tillen; optillen; omhoogtillen; omhoogbrengen; liften; verhogen; eleveren; [凧を] oplaten; opsteken; [棚に] leggen op; opleggen; [帆を] hijsen; ophijsen; omhooghijsen; opbrengen; opvissen; [碇を] lichten; hieuwen; [陸に] landen; aan land zetten; [顔を] opkijken; (2) loven; prijzen; roemen; huldigen; ophemelen; hoog opgeven van; (3) opvoeren; doen toenemen; optrekken; opjagen; opdrijven; [温度を] hoger zetten; [スピードを] vergroten; (4) bevorderen; promoveren; (5) overgeven; braken; opgeven; kotsen; vomeren; over z'n nek gaan; [gew.] opbrengen; (6) [客を] binnenlaten; inlaten; brengen; leiden naar; geleiden; (7) [学校へ] op school doen; (8) geven; aanbieden; toedienen; offreren; schenken; voorzetten; [娘を] wegschenken; (9) offeren; ten offer brengen; (10) overhandigen; ter hand stellen; reiken; overreiken; (11) ten einde brengen; afdoen; afwerken; volbrengen; voltooien; (12) klaarspelen; gedaan weten te krijgen; (13) [式を] houden; vieren; celebreren; fêteren; (14) [例を] geven; vermelden; noemen; aanhalen; citeren; aanvoeren; leveren; opnoemen; opsommen; opgeven; opvissen; (15) [子を] krijgen; [母が] het leven schenken; baren; [父が] verwekken; (16) verbeteren; ontwikkelen; ontplooien; (17) [髪を] doen; opmaken; opsteken; kappen; (18) aanhouden; pakken; oppakken; vatten; inrekenen; snappen; in hechtenis nemen; in de kraag grijpen; arresteren; (19) [芸者を] bestellen; laten komen; erbij halen; uitnodigen; ontbieden; engageren; (20) frituren; in kokend vet bakken; braden; [gew.] fritten; (21) [結果を] behalen; bereiken; verkrijgen; verwerven; realiseren
仕上げるshiageru beëindigen; afmaken; afwerken; volbrengen; voltooien; afkrijgen; klaarkrijgen; de laatste hand leggen aan; tot een eind brengen; afronden; completeren; [Belg.N.] komaf maken met; [Belg.N.] finaliseren
修了するshyuuryousuru [onderw.] voltooien; afmaken; beëindigen; voleindigen
zen (1) volledige; complete; integrale; voltallige versie; (2) in totaal (… boekdelen); alles bij elkaar (… banden); (3) alle …; hele …; gehele …; volledige …; complete …; al-; alles-; omn-; pan-; pant-; panto-; (a) gaaf; heel; volledig; intact; (b) al; alles; geheel; compleet; (c) voltooien; vervolmaken
卒業するsotsugyousuru (1) afstuderen; een diploma; bul; getuigschrift; titel behalen; zijn studie afronden; afmaken; voltooien; van school gaan; afgaan van; (2) [fig.] ontgroeien (aan); [i.h.b.] te oud; groot worden (voor); [i.h.b.] genoeg krijgen van; [i.h.b.] welletjes vinden
大成するtaiseisuru (1) een grote meneer; mevrouw worden; een belangrijke persoon worden; van grote betekenis worden; het ver brengen; schoppen; (2) voltooien; afmaken; completeren; volledig maken; volbrengen; volvoeren; z'n beslag geven; vervolmaken; perfect maken; perfectioneren; (3) een grootschalige compilatie maken
kan (1) einde; slot [bij eind van een boek of film]; (a) compleet; volledig; (b) voltooien; afmaken; besluiten
完成するkanseisuru voltooien; vervolmaken; afmaken; afwerken; de laatste hand leggen aan
完結させるkanketsusaseru beëindigen; afronden; besluiten; afmaken; voltooien; afwerken; afsluiten; completeren; volbrengen
履修するrishyuusuru (1) voltooien; geheel doorlopen; tot het einde toe volgen; afmaken; (2) zich inschrijving voor; gaan volgen
成し遂げるnashitogeru volbrengen; volvoeren; voltooien; uitvoeren; doorzetten; [目的を] bereiken; verwezenlijken
成就するjoujusuru (1) werkelijkheid worden; verwezenlijkt worden; uitkomen; slagen; (2) tot een goed einde brengen; tot stand brengen; vervullen; verwezenlijken; realiseren; volbrengen; voltooien; volvoeren; uitvoeren; ten uitvoer brengen; voor elkaar krijgen; [目的を] bereiken
果たすhatasu (1) doen; uitvoeren; ondernemen; verrichten; ten uitvoer brengen; leggen; bewerkstelligen; (2) vervullen; volbrengen; voltooien; volvoeren; voldoen; zich kwijten van; tot stand brengen; bereiken; verwezenlijken; realiseren; tot een goed einde brengen; waar maken; voor elkaar krijgen; (3) een dankbedevaart ondernemen; (4) afmaken; doden; (5) geheel ten einde toe + ww.Gevoegd achter de ren'yōkei van een dōshi.
終えるoeru (1) eindigen; aflopen; ophouden; stoppen; (2) beëindigen; ten einde brengen; eindigen; afmaken; afdoen; afwerken; voltooien; voleinden; completeren; een einde maken aan; volbrengen
終わるowaru (1) eindigen; ten einde lopen; ten einde komen; aflopen; afkomen; een einde nemen; (2) klaar zijn; gereed zijn; compleet zijn; (3) [m.b.t. termijn; geldigheid etc.] aflopen; vervallen; verlopen; verstrijken; (4) [na een bijeenkomst; een vergadering etc.] uiteengaan; van elkaar gaan; (5) beëindigen; afwerken; afmaken; tot het einde doen; de laatste hand leggen aan; voltooien
終了するshyuuryousuru (1) aflopen; er komt een einde aan ~; ten einde lopen; tot een einde komen; een einde nemen; eindigen; ophouden; over; uit; voorbij; gedaan zijn; [i.h.b.] expireren; (2) afsluiten; een eind maken aan; tot een einde brengen; afmaken; eindigen; besluiten; beëindigen; termineren; voltooien; afwerken; zijn; haar beslag geven
遂げるtogeru volbrengen; uitvoeren; tot stand brengen; tot een goed einde brengen; voltooien; volvoeren; vervullen; realiseren; verwezenlijken; [目的を] bereiken; [進歩を] boeken; [死を] vinden
遣り抜くyarinuku tot het einde volhouden; tot het einde doorzetten; tot een goed einde brengen; het er goed vanaf brengen; uitzingen; afmaken; volbrengen; voltooien; volvoeren; nakomen; uitvoeren
遣り通すyaritoosu (1) ten einde toe uitvoeren; doorvoeren; volbrengen; voleindigen; voltooien; volvoeren; ten uitvoer brengen; vervullen; tot een goed einde brengen; klaarspelen; z'n beslag geven; (2) volhouden; aanhouden; persisteren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 19 treffers (zoekopdracht: 'voltooien', strategie: exact). 
2005-2022