日蘭辭典+

23 resultaten voor ‘voorbeeld’
日蘭辭典 (trefwoord)
ichirei一例
zn. een voorbeeld o. ¶ 一を擧げれば om een voorbeeld te geven.
akurei惡例
(悪例) zn. slecht voorbeeld o.; bedenkelijk precedent o.
rei
zn. (1) [慣] gewoonte v.; gebruik o.; antecedent (前) o.; (2) [實] voorbeeld o.; illustratie v. (3) [場合] geval o. ¶ 前記の bovenstaand voorbeeld. ¶ に倣ふ voorbeeld volgen. ¶ に依っての如く zooals gewoonlijk. ¶ 引く voorbeeld aanhalen. ¶ なき nog nooit voorgekomen. ¶ gewoon; gebruikelijk. ¶ の人 de persoon in kwestie; de betrokken persoon.
kagami
(鑒) zn. toonbeeld o.; voorbeeld o. ¶ 武士の鑑 toonbeeld van ridderlijkheid.
shishuku suru私淑する
i.w. een voorbeeld nemen aan; t.w. tot voorbeeld nemen.
inkan殷鑑
zn. afschrikwekkend voorbeeld o. ¶ 殷鑑遠からず een waarschuwend voorbeeld is niet ver te zoeken.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <voorbeeld>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
サンプルsanpuru (1) monster; staal; proefmonster; sample; (2) proef(stuk); specimen; (proef)exemplaar; voorbeeld; (3) steekproef; (4) [m.b.t. restaurant] geëtaleerd voorbeeld van wat in een restaurant op het menu staat
モデルmoderu (1) model; toonbeeld; voorbeeld; prototype; type; (2) [kunstt.] model; ontwerp; mal; (3) model; maquette; miniatuur; (4) mannequin; fotomodel; model
亀鑑kikan model; voorbeeld; patroon; standaard; richtsnoer; toonbeeld; paradigma; [veroud.; gew.] schampeljoen; schabeljoen; schampseljoen; schapseljoen
事例jirei (1) voorbeeld; geval; casus; (2) precedent; [Belg.N.; niet alg.] voorgaande
例えばtatoeba bijvoorbeeld; om maar eens iets te noemen; laten we zeggen; bij wijze van illustratie; voorbeeld; zoals (bijvoorbeeld); [inform.] pak 'm beet; par exemple; exempli causa; exempli gratia; [afk.] bijv.; [afk.] bv.; [afk.] e.c.; [afk.] e.g.; [afk.] p.e.
rei (1) gewoonte; gebruik; praktijk; (2) usance; usantie; het obligaat-zijn; (3) waarvan; van wie gesproken wordt; iets bekends [onder gespreksgenoten]; (4) precedent; traditie; (5) voorbeeld; illustratie; geval; specimen; staaltje; proeve; exemplum; [afk.] vb.; (6) [maatwoord voor voorbeelden; illustraties]; (a) gewoonte; gebruik; vaste gebeurtenis; (b) regel; voorschrift; (c) algemeen principe; (d) voorbeeld; model
典型tenkei model; toonbeeld; voorbeeld; patroon; type; prototype; de … zelve; [in uitdr.] leest
kata (1) gietvorm; vorm; smeltvorm; matrijs; mal; matrix; (2) model; toonbeeld; voorbeeld; (3) stijl; vorm; mode; (4) patroon; tekening; (5) kata [van judo of karate]; de zuiverste vorm van budo-technieken uitgevoerd volgens vaste regels; (6) traditie; basis; vaste regel; formaliteit
yama (1) berg; gebergte; beboste bergen; bergwoud; bergbos; [vliegert.] knots; (2) aardhoop; aardverhoging; terp; (kunstmatige) heuvel; ophoging; hoogte; [Mal.] boekit; (3) begraafplaats; kerkhof; tumulus; (keizerlijke) grafheuvel; grafterp; (4) mijn; kolenmijn; (5) hoop; stapel; tas; portie; [m.b.t. fruit] partij; [m.b.t. hooi] mijt; [m.b.t. steenslag] kits; [m.b.t. vlas] schelf; [m.b.t. slagroom] toef; zwelling (ten gevolge van een cauterisatiebehandeling); (6) top; bovendeel [bv. bol van een hoed; kop van een schroef; knop op een helm]; (7) hoogtepunt; climax; piek; uitschieter; spits; toppunt; apogeum; zenit; ontknoping [van een stuk]; apotheose; [m.b.t. vertoning] klapstuk; summum; culminatiepunt; keerpunt; uur van de waarheid; moment suprême; finest hour; momentum; beslissend ogenblik; het beste dat men kan doen; (8) wissel op de toekomst; speculatie; giswerk; gok [bv. op de gok blokken]; de sprong [wagen]; sprong in het duister; ongewisse; waagstuk; gissing; bluf; humbug; schijnvertoon; bombast; (9) hevigheid; intensiteit; ergheid; (10) massa; boel; bende; groot aantal; drom; menigte; (11) rots; toeverlaat; idool; voorbeeld; (12) praalwagen in de vorm van een berg; (13) valkuil om evers of herten te vangen; (14) lichtekooi; prostituee; (15) voorraadtekort [i.h.b. tekort aan levensmiddelen]; het uitverkocht zijn; het niet voorhanden zijn; (16) slangwoord voor "misdrijf"; (17) naam voor de Enryakuji 延暦寺 op de Hieizan 比叡山; [i.h.b.] de Hieizan; (18) [maatwoord voor bergen; en i.h.b. bergbossen en mijnen]; (19) [maatwoord voor een voorgeschotelde portie; stapeltje fruit enz.]; (a) berg-; wilde … [voorvoegsel aan een planten- of dierennaam dat aangeeft dat het de wilde variëteit of bergsoort van het grondwoord betreft]; (b) [schertsend; vrijwel betekenisloos achtervoegsel bij bepaalde werkwoorden en adjectieven; werd in de Edo-tijd onder bon-vivants gebruikt]
師範shihan (1) model; toonbeeld; voorbeeld; (2) leraar; leermeester; meester; (3) [onderw.] pedagogische academie; kweekschool; [veroud.] normaalschool
手本tehon (1) voorbeeldenboek; (2) model; voorbeeld; toonbeeld
模範mohan model; toonbeeld; voorbeeld
用例yourei gebruiksvoorbeeld; voorbeeld; illustratie
han (1) model; voorbeeld; (a) model; norm; (b) afbakening; indeling
規範kihan (1) model; voorbeeld; toonbeeld; (2) norm; standaard; criterium; [道徳的な~] voorschrift
譬え ; 喩えtatoe (1) [stijll.] vergelijking; gelijkenis; beeldspraak; beeld; metafoor; (2) voorbeeld; (3) gezegde; spreekwoord; zegswijze
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'voorbeeld', strategie: exact). 
2005-2023