日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘voorkant’
日蘭辭典 (trefwoord)
atosaki後先
zn. (1) [前後] voorkant en achterkant; eerste en laatste. ¶ 前後顛倒 verkeerd om; in de war. (2) [順序] volgorde v. ¶ 後先の考なき ondoordacht; onvoorzichting.
hyōmen表面
zn. oppervlakte v.; buitenkant (側面) m.; voorkant (前側) m.; bovenkant (上面) m. ¶ 表面oppervlakkig; schijnbaar; blijkbaar. ¶ 表面上 voor den vorm; voor den schijn; oppervlakkig beschouwd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <voorkant>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
正面 shoumen voorkant; voorzij(de); voorste gedeelte; voorstuk; front; voorgevel; façade; gevel; pui; [i.h.b.] straatkant
前面 zenmen voorkant; voorzijde; voorste gedeelte; front; voorgevel; gevel; façade
mae (1) 11. [wordt gevoegd achter een meishi of een dōshi in de ren'yōkei; geeft een zekere portie aan]; (2) 12. -heid [suffix dat de hoedanigheid van het grondwoord (steeds een menselijke eigenschap) benadrukt]; ; (1) voor; voren; (2) voorkant; front; voorzijde (van een lichaam); [i.h.b.] borststuk; (3) voorstuk; voorste deel; kop; hoofd; (4) confrontatie; het onder ogen hebben; (5) [in] aanwezigheid [van]; [in het] bijzijn [van]; [in het] aanschijn [van]; [in het] aangezicht [van]; [ten] overstaan [van]; tegenover ~; tegen ~; (6) geleden; tevoren; terug; voor; voorheen; vroeger; voordien; (7) (onmiddellijk) voorafgaand (aan); voor; vorig; voormalig; voorgaand; bovenstaand; eerder; eerstgenoemd (van twee); (8) eerdere veroordeling; (9) in overeenstemming met; zoals ~ [(arch.) in de constructie ~ no mae ~の前]; (10) 10. Vrouwe ~ [(arch.) in de constructie ~ no mae ~の前; suffix ter betiteling van een adellijke dame]
フロント furonto (1) front; voorkant; voorzij(de); voorste gedeelte; voorstuk; voorgevel; façade; gevel; (2) [mil.] front; gevechtslinie; (3) [m.b.t. hotel] receptie; balie; (4) frontoffice; [m.b.t. honkbal] bestuur
omote (1) voorkant; voorzijde; voorste gedeelte; eerste gedeelte; goede kant; (2) [硬貨の] kruis; kop; beeldenaar; (3) bovenkant; bovenzijde; (4) oppervlakte; buitenkant; buitenzijde; (5) buiten; de straat; (6) bovenkant van een tatami; matwerk
表面 hyoumen (1) oppervlak; oppervlakte; (2) het uitwendige; het uiterlijke; het exterieur; voorkomen; buitenkant; buitenzijde; (3) voorzijde; voorgrond; voorkant; front; recto
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.68 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'voorkant', strategie: exact). 
2005-2020