日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘vooroordeel’
日蘭辭典 (trefwoord)
aizō愛憎
zn. vooroordeel v.; partijdigheid v. ¶ 愛憎なき onbevooroordeeld; onpartijdig.
watakushi
zn. (1) [祕密] geheim o. (2) [不公平] partijdigheid v.; vooroordeel o.; onbillijkheid v. (3) [利] eigenbaat m. ¶ privé aangelegenheden; particuliere belangen. ¶ なき onpartijdig; belangeloos; onbaatzuchtig. ¶ persoonlijk; eigen; privé; particulier. ¶ に in ’t geheim; achterbaks. ¶ する zich toeëigenen; verduisteren. ※ cf [[watakushiwatashi‚ atashi]]
hiiki贔屓
zn. voorliefde v.; voorkeur v.; begunstiging v.; geneigdheid v.; gezindheid v. ¶ 贔屓する voorliefde hebben voor; begunstigen; de zijde kiezen van. ¶ 商店の贔屓klant van een winkel. ¶ 日本贔屓の人 een vriend van Japan; iemand, die pro-Japansch is. ¶ 贔屓vooroordeel; partijdig oog.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <vooroordeel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
偏見henken vervormde kijk; vertekend beeld; vooropgezette mening; vooroordeel; vooringenomenheid; partijdigheid; partijschap; parti-pris; préjugé; prejudicie; vervorming; vertekening; bias
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: 'vooroordeel', strategie: exact). 
2005-2021