日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘voorste’
日蘭辭典 (trefwoord)
yaomote矢面
zn. voorste linie der boogschutters.
ichiban一番
telw. eerst; bn. best; zn. spel (勝負) o.; bw. (一度試みに) om te probeeren; bij wijze van proef. ¶ 一番の de voorste. ¶ 一番の de achterste. ¶ 一番汽車 de eerste trein. ¶ 級中の一番 de eerste van de klasse. ¶ 一番弟子 de beste leerling; de primus; nummer een. ¶ 此れが一番好きだ dit bevalt mij het best. ¶ 一番良くて op zijn best; hoogstens. 一番やらうか zullen we een spelletje doen? ¶ 一番やって御覽 probeer het eens.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <voorste>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
リーディングriidingu (1) lezing; voorlezing; voordracht; (2) lezing; interpretatie; (3) sierlijst met rietwerkreliëf; (4) eerste; voorste
前部zenbu voorste gedeelte; voorste; eerste deel; voordeel; vooreinde; [隊列の] voorste gelederen; gelid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.91 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'voorste', strategie: exact). 
2005-2022