日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘voortgang’
日蘭辭典 (trefwoord)
shinkō進行
zn. voortgang m.; vordering v.; vooruitgang m. ¶ 進行する vooruitgaan; vorderen; voortgaan; opschieten. ¶ 進行中 op weg; onder weg; in beweging.
shinshutsu進出
hakadoru捗取る

(捗る) i.w. opschieten; voortgang maken; vaart erachter zetten.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <voortgang>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
運行 unkou (1) [惑星; 衛星; 彗星の] loop; beweging; omloop; (2) [電車; バスの] dienst; verkeer; (3) voortgang; vordering
継続 keizoku (1) voortzetting; verderzetting (van een handeling of een werkzaamheid); vervolg; voortgang; het verdergaan met iets; (2) continuïteit; voortduring; het verderduren (van een toestand; een situatie; etc.); het blijven duren; het aanhouden; de duur
経過 keika (1) het voorbijgaan; verloop; verstrijking; (2) verloop; ontwikkeling; voortgang; ontwikkelingsgang; evolutie; beloop; loop
進歩 shinpo vooruitgang; vordering; voortschrijding; progressie; ontwikkelingsgang; voortgang; avancement; verbetering
上達 joutatsu (1) vordering; vooruitgang; verbetering; voortgang; (2) doordringing tot een hogere instantie; bekendwording bij iems. meerdere
前進 zenshin vooruitgang; voortgang; voortschrijding; vordering; stap voorwaarts
o (1) draad; snoer; streng; (2) [琴の] snaar; [弓の] pees; (3) bandje; riempje; (4) duur; voortgang; (5) leven
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'voortgang', strategie: exact). 
2005-2020