日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘voorzichtig’
日蘭辭典 (trefwoord)
abunai危い
(危ない) bn. (1) [危險] gevaarlijk; onveilig; gewaagd. (2) [危篤] in gevaar; kritiek. (3) [疑はしき] twijfelachtig; onzeker. (4) [信用出來ぬ] onbetrouwbaar. (5) [注意せよ] pas op! voorzichtig!
yaoraやをら
(やおら) bw. zachtjes; voorzichtig.
yōjin用心

zn. bedachtzaamheid v.; zorgzaamheid v.; behoedzaamheid v.; voorzichtigheid v. ¶ 用心深い behoedzaam; bedachtzaam; voorzichtig; zorgzaam; ¶ 用心する behoedzaam zijn; waken tegen; zorgen; op zijn hoede zijn. ¶ 用心knuppel als voorzorg; persoon in reserve. ¶ 用心reserve fonds; fonds voor onvoorziene uitgaven.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <voorzichtig>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
丁重teichou (1) beleefdheid; hoffelijkheid; wellevendheid; voorkomendheid; kiesheid; welgemanierdheid; galanterie; (2) voorzichtigheid; zorgzaamheid; (3) beleefd; hoffelijk; wellevend; voorkomend; kies; welgemanierd; galant; respectvol; (4) voorzichtig; zorgzaam
内輪にuchiwani (1) voorzichtig; bescheiden; gematigd; moderaat; met matigheid; mate; (2) met naar binnen gerichte tenen
内輪のuchiwano (1) besloten; ~ in familiekring; privé-; familie-; (2) voorzichtig; bescheiden; gematigd; moderaat
大事なdaijina (1) belangrijk; gewichtig; ernstig; zwaarwichtig; zwaarwegend; dierbaar; kostbaar; lief; gewaardeerd; [form.] important; (2) zorgzaam; attent; bezorgd; voorzichtig; zorgvol; zorgdragend; soigneus
大事daiji (1) grotigheid; iets belangrijks; iets gewichtigs; iets groots; grote gebeurtenis; dingen; (2) ernstige situatie; een zaak van betekenis; iets ernstigs; groot moment; probleem; crisis; (3) belangrijk; gewichtig; [form.] important; ernstig; zwaarwichtig; zwaarwegend; van belang; gewicht; waarde; betekenis; dierbaar; kostbaar; lief; gewaardeerd; na aan het hart; (4) zorgzaam; attent; bezorgd; voorzichtig; zorgvol; zorgdragend; soigneus; met zorg
大切なtaisetsuna (1) belangrijk; gewichtig; ernstig; zwaarwichtig; zwaarwegend; [form.] important; dierbaar; kostbaar; lief; gewaardeerd; hooggeschat; (2) zorgzaam; attent; bezorgd; voorzichtig; zorgvol; zorgdragend; soigneus
大切taisetsu (1) belangrijk; gewichtig; [form.] important; ernstig; zwaarwichtig; zwaarwegend; van belang; gewicht; waarde; betekenis; dierbaar; kostbaar; lief; gewaardeerd; na aan het hart; (2) zorgzaam; attent; bezorgd; voorzichtig; zorgvol; zorgdragend; soigneus; met zorg
小心shyoushin (1) bedeesdheid; benepenheid; timiditeit; beschroomdheid; schuchterheid; verlegenheid; lafheid; lafhartigheid; schijterigheid; (2) nauwkeurigheid; nauwgezetheid; zorgvuldigheid; angstvalligheid; precisiteit; scrupulositeit; omzichtigheid; behoedzaamheid; voorzichtigheid; (3) bedeesd; benepen; timide; beschroomd; schuchter; verlegen; laf; blo; lafhartig; blohartig; schijterig; (4) nauwkeurig; nauwgezet; zorgvuldig; secuur; angstvallig; precies; scrupuleus; meticuleus; omzichtig; behoedzaam; voorzichtig
心してkokoroshite voorzichtig; zorgvuldig; nauwgezet; behoedzaam; omzichtig; met voorzichtigheid; omzichtigheid
怖々kowagowa timide; schuw; blohartig; angstig; vol angst; vreesachtig; bangelijk; angsthazerig; schuchter; schroomvallig; bedeesd; beducht; behoedzaam; voorzichtig; nerveus
思慮深いshiryobukai bedachtzaam; bezonnen; beraden; nadenkend; welberaden; oordeelkundig; prudent; verstandig; wijs; met inzicht; tactvol; attent; zorgzaam; oplettend; voorzichtig; doordacht; weldoordacht
慎重shinchou (1) omzichtigheid; voorzichtigheid; behoedzaamheid; bedachtzaamheid; zorgvuldigheid; beleid; oordeelkundigheid; discretie; kiesheid; tact; prudentie; overleg; (2) omzichtig; voorzichtig; behoedzaam; zorgvuldig; bedachtzaam; circumspect; bezonnen; welberaden; weloverwogen; oordeelkundig; met beleid; met overleg; beleidvol; prudent; kies; discreet; tactvol; op zijn hoede; met fluwelen handschoentjes
注意するchuuisuru (1) opletten; denken om; letten op; aandacht schenken aan; acht slaan op; in de gaten houden; oog hebben voor; notitie; nota nemen van; zich in acht nemen voor; uit zijn ogen kijken; uitkijken; zich hoeden voor; zich wachten voor; [veroud.] zich bewaren voor; op zijn hoede zijn voor; erop toezien dat; oppassen; zorgen dat; voorzichtig; oplettend zijn; (2) waarschuwen voor; iem. raad geven; adviseren; aanraden; vermanen; verwittigen; wijzen op
用心深いyoujinbukai voorzichtig; omzichtig; oppassend; behoedzaam; oplettend; attent; bedachtzaam; waakzaam; alert
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: 'voorzichtig', strategie: exact). 
2005-2021