日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘vroeg of laat’
日蘭辭典 (trefwoord)
itsu何時
(いつ) bw. wanneer. ¶ 何時でも altijd; ten allen tijde; wanneer het ook zij. ¶ 何時だって wanneer het ook zij. ¶ 何時wanneer? omstreeks welken tijd? ¶ 何時か te eeniger tijd; vroeg of laat; op een goeden dag. ¶ 何時迄 hoe lang? voor hoe lang? ¶ 何時迄も voor altijd; eeuwig. ¶ 何時迄に tegen wanneer?; hoe spoedig?
izure何れ
vnw. (1) [どちら] welk. bw. (2) [何れにせよ] in elk geval; hoe het zij; vroeg of laat (早晚). ¶ 何れか een van beide. ¶ 孰れも beide; allebei. ¶ 孰れも……せず geen van beide. ¶ 何れか een dezer dagen. ¶ 何れ方面より見るも van welken kant wij het ook bezien......
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <vroeg of laat>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
何れ izure welke; ; (1) in elk geval; hoe het ook zij; vroeg of laat; (2) een dezer dagen; te zijner tijd; mettertijd; later; een andere keer
何時か itsuka (1) [in de toekomst] op een dag; op een goede dag; een dezer dagen; vroeg of laat; (2) [in het verleden] onlangs; kort geleden; een paar dagen geleden; (3) [in het verleden] lang geleden; vroeger; in een ver verleden; (4) voor je het weet; voor je het realiseert
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.43 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'vroeg of laat', strategie: exact). 
2005-2020