日蘭辭典+

21 resultaten voor ‘waarde’
日蘭辭典 (trefwoord)
atai
() zn. (1) [價値] waarde v. (2) [代] prijs m. ¶ 價値ある waardevol; kostbaar; waard om......; waardig om....... ¶ 價値なき waardeloos; niet waardig om....... ¶ 一讀の價値あり waard om gelezen te worden; verdient gelezen te worden. ¶ 價する (金が掛かる) kosten. ¶ 何々價する verdienen; waard zijn.
kachi價値
(価値) zn. waarde v.; verdienste v. ¶ 價値ある verdienstelijk; waardevol.
yūkō有効
zn. uitwerking v.; nuttig effect o.; waarde v. ¶ 有効になる uitwerking hebben; resultaat hebben. ¶ 有効な nuttig; effectief; van waarde; geldig; bruikbaar. ¶ 有効なる契約 geldig contract. ¶ 有効期間 geldigheidsduur.
yasui安い
bn. (1) [安意] vredig; rustig. (2) [安價] goedkoop; laag in prijs. ¶ 安く買ふ voordelig koopen. ¶ 安く見る niet naar waarde schatten. ¶ も少し安くしておけ laat nog wat van den prijs vallen. ¶ 安からぬ心地 ongerustheid.
dake
(だけ) bw. (1) [ばかりのみ] alleen maar; slechts; niet meer dan. (2) [相當價値] ter waarde van; een hoeveelheid van; ten minste (少なくも). (3) [程度、範圍] zoo ver als......; hoe meer ...... hoe meer (……すれば其れ). ¶ のペンは是か zijn dit al de pennen uit de doos? ¶ 今度は勘辨してやる voor dezen keer zal ik het door de vingers zien. ¶ 三切手を三下さい geef mij voor drie yen postzegels van drie cent ¶ 彼は知らせねばならぬ hij althans dient te worden ingelicht. ¶ 自由愛する壓世を憎む hij haat verdrukking evenzeer als hij de vrijheid liefheeft. ¶ 高ければ高いよくなる hoe duurder het is hoe beter de kwaliteit. ¶ 軍人zooals een goed soldaat betaamt.
kakaku價格

(価格) zn. prijs m.; waarde v. ¶ 價格に準じて naar de waarde; ad valorem (羅典語). ¶ 價格を附ける waarde schatten. ¶ 價格表 prijscourant; prijslijst. ¶ 價格表記 aangegeven waarde.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <waarde>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
効力 kouryoku (1) effect; effectiviteit; uitwerking; resultaat; nuttig effect; (2) geldigheid; validiteit; waarde; het in voege zijn; kracht; het van kracht zijn; het van kracht worden; inwerkingtreding
大切 taisetsu (1) belangrijk; gewichtig; [form.] important; ernstig; zwaarwichtig; zwaarwegend; van belang; gewicht; waarde; betekenis; dierbaar; kostbaar; lief; gewaardeerd; na aan het hart; (2) zorgzaam; attent; bezorgd; voorzichtig; zorgvol; zorgdragend; soigneus; met zorg
dai (1) dai [landmaat van 1; 50 tan 段 (± 1.188 m²)]; (2) -ste; -de [rangtelwoordelijk suffix voor leiders en regeerders]; (3) 10. [benaderende aanduiding van een periode of leeftijd]; ; (1) a. vervanging; aflossing; assistent-; adjunct-; vervangend; waarnemend; loco-; (2) b. ruilmiddel; prijs; (3) c. generatie; regeerperiode; (4) d. historische periode; tijdperk; de jaren …; de …-er jaren; (5) e. tienjarige periode; decennium; -tiger; -tigjarige; ; 11. [adressering] ten behoeve van …; [afk.] t.b.v. …; ; (1) tijd; generatie; [meton.] regeerperiode; regeringstijd; regering; bewind; beheer; (2) vervanging; substitutie; vervanger; compensatie; (3) plaatsvervanger; plaatsvervuller; remplaçant; substituant; substituut; opvolger; (4) prijs; waarde; kosten; tarief; -geld; -rekening; -nota; (5) [geol.] era; hoofdtijdperk van de geologische tijdschaal; (6) [Chin.gesch.] Daì [streek in het grensgebied van de huidige provincies Héběi 河北 en Shānxī 山西]; (7) [Chin.gesch.] Daì [door Tuòbá Yīlú 拓跋猗盧 gestichte Xiānbēi 鮮卑-staat (315-376)]
大事 daiji (1) belangrijk; gewichtig; [form.] important; ernstig; zwaarwichtig; zwaarwegend; van belang; gewicht; waarde; betekenis; dierbaar; kostbaar; lief; gewaardeerd; na aan het hart; (2) zorgzaam; attent; bezorgd; voorzichtig; zorgvol; zorgdragend; soigneus; met zorg; ; (1) grotigheid; iets belangrijks; iets gewichtigs; iets groots; grote gebeurtenis; dingen; (2) ernstige situatie; een zaak van betekenis; iets ernstigs; groot moment; probleem; crisis
値打ち neuchi waarde; [veroud.] valeur
ne (1) prijs; (2) waarde
価格 kakaku prijs; kosten; waarde
gaku (1) omlijsting; kader; lijst; (2) ingelijst schilderij; schilderstuk; ingekaderde tekening; omlijste kalligrafie; (3) som; bedrag; hoeveelheid; waarde
ka (1) a. prijs; waarde; (2) b. waarde; betekenis; faam; ; [chem.] -valent; -waardig; ; prijs; waarde
kai zin; nut; waarde; voordeel; resultaat; succes
甲斐 kai (1) zin; nut; waarde; voordeel; resultaat; succes; (2) [Jap.gesch.] de provincie Kai; (3) de stad Kai
kai zin; nut; waarde; voordeel; resultaat; succes
価値 kachi waarde
atai (1) gelijkwaardig iets; equivalent; (2) prijs; geldswaarde; (3) vergoeding; loon; beloning; verloning; (4) waarde; nut; [veroud.] valeur; (5) [wisk.] waarde
atai (1) prijs; waarde; [veroud.] valuta; (2) waarde; verdienste; merite; (3) [wisk.] waarde; [i.h.b.] numerieke waarde; getalswaarde; getallenwaarde
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.44 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: 'waarde', strategie: exact). 
2005-2020