日蘭辭典+

20 resultaten voor ‘waarheid’
日蘭辭典 (trefwoord)
shinri眞理
(真理) zn waarheid v.; werkelijkheid v. ¶ 眞理の waar; waarachtig; werkelijk.
shinjitsu眞實
(真実) waarheid v.; werkelijkheid v. ¶ 眞實waar; waarachtig.
arinomama有の儘
(有りのまま) zn. waarheid v. ¶ 有の儘を言ふ de waarheid zeggen; precies vertellen, hoe het is. ¶ 有の儘の onvervalscht; onopgesmukt. ¶ 有の儘に precies als het is; ronduit. ¶ 有の儘に言へば ronduit gezegd; om je de waarheid te zeggen. ¶ 有の儘の事實 de naakte waarheid;
jitsu
() zn. (1) [眞實] waarheid v.; werkelijkheid v.; ware toestand m. (2) [誠意] oprechtheid v. (3) [割算] factor m.; getal dat gedeeld kan worden op. ¶ を明かす de waarheid aan het licht brengen. ¶ を盡す oprechtheid toonen; vriendelijkheid bewijzen. ¶ は inderaad; feitelijk. ¶ を言へば om de waarheid te zeggen; ronduit gezegd; openhartig gesproken. ¶ werkelijk; waar; feitelijk. ¶ inderdaad; zeer (甚だ).. ¶ らしい aannemelijk; plausibel.
hontō本當

(本当) zn. waarheid v.; werkelijkheid v.; feit o. ¶ 本當の waar; werkelijk; echt. ¶ 本當に waarlijk; inderdaad; in ernst. ¶ 本當にする voor ernst opnemen; gelooven. ¶ 本當を言へば ronduit gezegd; eerlijk gezegd. ¶ 何時が本當です wat is de juiste tijd nu? ¶ 本當ですか is het heusch waar? ¶ 本當か知らぬ zou het waar zijn?

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <waarheid>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
以心伝心 ishindenshin (1) [zen-boeddh.] non-verbale overdracht van satori; waarheid; (2) gedachteoverdracht; telepathie; hart-tot-hart-communicatie
現在 genzai nu; heden; tegenwoordig; heden ten dage; vandaag de dag; ; (1) het heden; het nu; de tegenwoordige tijd; (2) (in de taalkunde) tegenwoordige tijd van het werkwoord; (3) werkelijkheid; realiteit; werkelijk bestaan; werkelijke toestand; waarheid
本当 hontou waarheid; waarachtigheid; feit
本当 honto waarheid; waarachtigheid; feit
真相 shinsou waarheid; feit; ware toedracht; werkelijke; echte situatie; realiteit; feitelijkheid
真実 shinjitsu waarlijk; voorwaar; werkelijk; echt; heus; ; waarheid
jou hoewel; ofschoon; ; (1) regel; gewoonte; (2) zekerheid; waarheid; (3) zoals …; als …; (4) [boeddh.] samādhi [= concentratie]; (5) rustpunt waarop de pijlschacht rust; ; (1) a. vastleggen; vaststaan; bepaald zijn; (2) b. [boeddh.] samādhi
実に jitsuni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; daadwerkelijk; stellig; in werkelijkheid; waarheid; heus; voorwaar; [form.] voorzeker; (2) werkelijk; zowaar
jitsu (1) substantie; (2) oprechtheid; eerlijkheid; (3) waarheid; werkelijkheid; realiteit; (4) resultaten
事実 jijitsu eigenlijk; feitelijk; in concreto; in facto; in feite; waarachtig; metterdaad; echt; werkelijk; in werkelijkheid; daadwerkelijk; inderdaad; ; feit; [Lat.] factum; feitelijkheid; werkelijkheid; realiteit; waarheid
道理 douri (1) rede; logica; gezond verstand; (2) recht; redelijkheid; billijkheid; (3) rechtvaardigheid; gerechtigheid; gerechtvaardigdheid; (4) waarheid
tan (1) zalfje; (2) helderrood; vermiljoen; (3) feiten; waarheid; oprechtheid; (4) 10. Khitan; Kitan [Mongools volk]; ; 11. [geneesk.] [volgt op de naam van een pil of zalfje]; ; (1) cinnaber; zinnober; mercurisulfide; [veroud.] zwavelkwik; (2) helderrood; vermiljoen; (3) [chem.] loodglans; galeniet; loodmenie; loodplumbaat; (4) elixir; elixer; [i.h.b.] levenselixer; (5) Tanba [voormalige provincie]; (6) Tango [voormalige provincie]
達磨 daruma (1) [boeddh.] dharma; grondregel; norm; waarheid; wet; doctrine; (2) Daruma-pop [op het gezicht na rode papier-maché pop; tuimelaar die Bodhidharma in zitmeditatie voorstelt; als gelukbrengende mascotte wordt vaak een oog zwart ingekleurd waarna het andere volgt zodra een wens uitgekomen is]; (3) voorwerp in de vorm van een Daruma-pop; (4) iets dat volledig rood is; (5) vrouw die makkelijk platgaat; prostituee; (6) boeddhistische priester; (7) haori-jasje; (8) Bodhidharma [stichter-patriarch van het Chinese zenboeddhisme]
ma (1) oprecht ~; eerlijk ~; rechtvaardig ~; waar ~; (2) recht ~; juist ~; vlak ~; precies ~; exact ~; puur ~; zuiver ~; (3) gewone ~; echte ~ [prefix voor planten- en dierennamen]; ; het ware; waarheid; werkelijkheid
有り様 ariyou (1) waarheid; ware toedracht; (2) toestand; staat; gesteldheid; conditie; (3) ideaal; ideale toestand; staat; (4) bestaanbaarheid; mogelijkheid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: 'waarheid', strategie: exact). 
2005-2020