日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘ware’
日蘭辭典 (trefwoord)
atsuraemuki no誂向きの
(誂え向き) bn. juist geschikt; juist passend; gemaakt voor; geknipt voor; het ware voor.
jitsu
() zn. (1) [眞實] waarheid v.; werkelijkheid v.; ware toestand m. (2) [誠意] oprechtheid v. (3) [割算] factor m.; getal dat gedeeld kan worden op. ¶ を明かす de waarheid aan het licht brengen. ¶ を盡す oprechtheid toonen; vriendelijkheid bewijzen. ¶ は inderaad; feitelijk. ¶ を言へば om de waarheid te zeggen; ronduit gezegd; openhartig gesproken. ¶ werkelijk; waar; feitelijk. ¶ inderdaad; zeer (甚だ).. ¶ らしい aannemelijk; plausibel.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <ware>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
実態jittai werkelijke; feitelijke toestand; ware; juiste toedracht; concrete situatie; realiteit
我 ; 吾ware (1) ik; (2) je; jij; [veroud.] ge; gij; (3) zelf; zichzelf
有りの儘arinomama (1) ware; juiste toedracht; naakte; blote feiten; de dingen zoals ze zijn; (2) [~の] onverbloemd; naakt; (3) [~に] eerlijk; oprecht; zoals het is
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'ware', strategie: exact). 
2005-2023