日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘wat betreft’
日蘭辭典 (trefwoord)
ken
zn. zaak v. ¶ の件に附いて wat betreft; in zake ...... ¶ あの件はどうなりましたか hoe is het daarmee afgeloopen?
tsuite就いて
(ついて) vz. (1) [關して] met betrekking tot; aangaande; wat betreft; omtrent; van; over; voor. (2) [每に] per. (3) [沿って] langs. (4) [共に] met. ¶ 是に就いて wat dit betreft; hieromtrent. ¶ 一斤について五十 vijftig sen per kin. ¶ について行く langs de rivier loopen; de rivier volgen. ¶ 兄について行く met zijn broer meegaan.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <wat betreft>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
に就いてnitsuite (1) omtrent ~; over ~; betreffende ~; met betrekking tot ~; in verband met ~; aangaande ~; wat betreft ~; ten aanzien van ~; op het punt van ~; (2) langs ~; aan de zijde van ~; naast ~; (3) met ~; in gezelschap van ~; onder [begeleiding van ~]; (4) voor ~; à ~; per ~
に於て ; に於いてnioite (1) in [+ plaatsbepaling]; op [school; kantoor enz.]; te [m.b.t. plaats]; (2) op [+ tijdsbepaling]; in [die tijd enz.]; (3) inzake; qua; wat betreft; op het punt van
に関するnikansuru betrekking hebbend op; verband houdend met; in verband staand met; in relatie staand tot; met; gerelateerd aan; met betrekking tot; betreffende; over; aangaande; inzake; [form.] rakende; betrekkelijk tot; wat betreft; [veroud.] nopens
ue (1) bovenste gedeelte; bovenkant; bovendeel; (2) gebied boven iets; (3) top van een berg; bovenverdieping van een huis; (4) superioriteit; summum; het beter zijn in iets; het meer getalenteerd zijn in iets; het meer begaafd zijn in iets; het kundiger zijn in iets; autoriteit; (5) superieure positie; hoge(re) rang; betere stand; betere maatschappelijke positie; (6) keizer; vorst; soeverein; (7) hoger; (8) in leeftijd ouder; (9) superieur; hoger in rang; hoger qua maatschappelijke positie; (10) goed; beter; kundig(er); begaafd(er); (meer) getalenteerd; bekwaam; bedreven; capabel; (11) bovenop; als klap op de vuurpijl; op de koop toe; behalve; (12) na; achter; als resultaat van; ten gevolge van; als uitkomst van; (13) wat betreft; (14) nu dat; nadat; (15) aangezien
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.97 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'wat betreft', strategie: exact). 
2005-2021