日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘watashi’
日蘭辭典 (titelwoord)
watashi
watakushi を見よ.
SUPPLEMENT (titelwoord)
watakushi‚ watashi‚ atashi
vnw. (1) ik; mijzelf. ¶ 私の mijn. ¶ 私のもの van mij. ¶ 私に [voor, aan, bij, etc.] mij. (2) privé; persoonlijk; partijdig; zelfzuchtig.
※ N.B. De omschrijving die van de Stadt geeft voor 私 watakushi is opvallend onvolledig, ook de context van de jaren 1920 in aanmerking genomen. 私 is een van de woorden die in het Japans gebruikt worden op een manier die aardig overeenkomt met ons persoonlijk voornaamwoord ‘ik’. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld boku, ore, こちら kochira. Keuze van een van deze woorden hangt af van de situatie en vooral het beleefdheidsniveau.
日蘭辭典 (trefwoord)
watakushi
zn. (1) [祕密] geheim o. (2) [不公平] partijdigheid v.; vooroordeel o.; onbillijkheid v. (3) [利] eigenbaat m. ¶ privé aangelegenheden; particuliere belangen. ¶ なき onpartijdig; belangeloos; onbaatzuchtig. ¶ persoonlijk; eigen; privé; particulier. ¶ に in ’t geheim; achterbaks. ¶ する zich toeëigenen; verduisteren. ※ cf [[watakushiwatashi‚ atashi]]
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <watashi>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
渡しwatashi (1) overzet; veer; veerdienst; pont; (2) overzetboot; overzetschuit; veerboot; veerpont; ferryboot; ferry; (3) vlonder; vonder; (4) bezorging; levering; overhandiging; afgifte; overdracht; overgave; oplevering; (5) [techn.] brugstuk; (6) diameter; doorsnede; (7) [hand.] af …; ex-
watashi ik; [volkst.; ♂] deze jongen; [volkst.; ♀] deze meid; me; mij; m'n; mijn
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'watashi', strategie: exact). 
2005-2022