日蘭辭典+

24 resultaten voor ‘water’
日蘭辭典 (trefwoord)
mizu
zn. water o.; koud water (冷) o.; overstrooming (洪) v. ¶ 流す in de doofpot doen. ¶ にする doen mislukken. ¶ の漏らない waterdicht. ¶ 道へ撒く de straat besproeien. ¶ をさす oneeningheid verwekken; kwaad bloed zetten. ¶ を堰く afdammen. ¶ 出る gezwollen zijn; overstroomen.
yu
zn. (1) [溫水] warm water o.; heet water o. (2) [風呂] warm bad o. (3) [溫泉] warme bron v.; badplaats v. ¶ に行く een bad gaan nemen. ¶ 沸かす water koken. ¶ 加減 de temperatuur van het badwater. ¶ おが沸きました het bad is klaar.
arukōru酒精
(アルコール) zn. alcohol v. ¶ 純アルコール absolute alcohol. ¶ アルコール漬にする op sterk water zetten; in alcohol conserveren.
yarimizu遣水
(遣り水) zn. leiding water o. ¶ 庭へ遣水を引く water naar den tuin leiden.
noki
zn. dakrand m. ¶ 玉水 van den dakrand druppelend water.
itadaku戴く
t.w. (1) [冠る] opzetten; dragen; op het hoofd hebben; i.w. bedekt zijn met. t.w. (2) [貰ふ] ontvangen; aanvaarden; krijgen. (3) [食ふ又は飮む] eten; drinken; gebruiken. i.w. [治者を] geregeerd worden door; t.w. boven zich hebben. ¶ 帽を戴く een hoed dragen. ¶ 水を一杯戴きます mag ik een glas water hebben? ¶ 戸を閉めて戴きませう zou u de deur dicht willen doen?
naru成る
(なる) i.w. worden; tot stand komen; ontstaan. ¶ 大きくなる groot worden. ¶ 病氣になる ziek worden. ¶ 辯護士になる advocaat worden. ¶ 六十となる het komt op zestig cent. ¶ は酸素と素とより成る water bestaat uit zuurstof en waterstof. ¶ あの人が死んでからもう五年になります het is al vijf jaar geleden, dat hij stierf.
kirei na綺麗な
bn. (1) [立派な] fraai; mooi; keurig. (2) [清潔な] zindelijk; schoon. (3) [潔白な] rein; onschuldig. (4) [完全な] volledig. ¶ 綺麗な mooi meisje. ¶ 綺麗な schoon water; helder water. ¶ 綺麗に mooi; netjes; volledig; geheel. ¶ 綺麗にする verfraaien; mooi maken; schoonmaken; reinigen.
tsukkomi ni突込みに
(突っ込む) bw. in het groot. ¶ 突込む prikken; steken in. ¶ 水中に突込む onderdompelen; in het water steken. ¶ 一本突込んで遣る flink standje geven.
SUPPLEMENT (trefwoord)
kyū
(na-adj) (1) plotseling; plots; opeens; onverwacht. ¶ 急にがブレーキをかけたので、フロントガラスにをぶつけた。 Kyū ni kare ga burēki wo kaketa no de, furontogurasu ni atama wo butsuketa. Omdat hij plotseling op de rem trapte stootte ik mijn hoofd tegen het voorraam. ¶ 急な客が来たので、そのテレビ番組が見れなかった。 Kyū na kyaku ga kita no de, sono terebi bangumi ga mirenakatta. Omdat ik onverwacht bezoek had kon ik dat programma niet kijken. (2) urgent; dringend. ¶ 急な用事〔急用〕が出来て、パーティに行けなくなった。ごめんなさい。 Kyū na yōji [kyūyō] ga dekite, pāti ni ikenaku natta. Omdat zich een urgente zaak voordeed kon ik niet naar het feestje gaan. ¶ この事態は急を要する Kono jitai wa kyū wo yōsuru De situatie is urgent. ¶ これは急を要する事態だ。 Kore wa kyū wo yōsuru jitai da. Dit is een urgente situatie. (3) snel; woest (water). ¶ 急なで泳ぐのは大変危険だ。 Kyū na kawa de oyogu no wa taihen kiken da. Het is enorm gevaarlijk om in een snelstromende rivier te zwemmen. ¶ 彼女は急に老け込んできた。 Kanojo wa kyū ni fukekonde kita. Ze werd snel oud. (4) steil (helling); scherp (bocht). ¶ 急な坂 Kyū na saka. Een steile helling; Een plotse daling. ¶ 道路はそこで急な右カーブになっている。 Dōro wa soko de kyū na migi kābu ni natte iru. De weg maakt daar een scherpe bocht naar rechts. (TTC) (yamasv)
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Matsuo Bashō松尾芭蕉
古池やかはづ飛びこむ (松尾芭蕉)

Furu ike ya kawazu tobikomu mizu no oto - Matsuo Bashō

een oude vijver
een kikker springt en duikt erin
geluid van water

Matsuo Bashō (1644-1694)

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <water>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ウォーターuxootaa water
五輪gorin (1) [boeddh.] pañca-maṇḍala [= vijf lichaamsdelen: beide handen; knieën en het hoofd]; (2) [esoterisch boeddh.] vijf elementen [= aarde; water; vuur; wind en ruimte]; (3) [boeddh.] vijfelementenzuil; (4) vijf ringen; [~の] olympisch
品質hinshitsu kwaliteit; kaliber; [ダイヤモンドの] water
tsuba speeksel; spuug; spuugsel; zwadder; kwat; kwijl; water; [veroud.] jodenlijm; [veroud.] spog; [gew.] speek; [gew.] spouw
外郎uirou (1) [geneesk.] uirō-pil [= door Chén Zōngjìng 陳宗敬 ontwikkeld geneesmiddel; o.a. gebruikt bij hoofdpijn; fluimen e.d.]; (2) [cul.] uirō [gestoomde lekkernij bereid uit rijstbloem; water; en suiker]; (3) uirō-venter; (4) [geneesk.] uirō-pokken [= variant waarbij de pokken op uirō-pillen lijken]; (5) Uirō [= door Chén Zōngjìng; alias Chén Wàiláng 陳外郎 (1322-1395) gesticht artsengeslacht]
小便shyouben (1) urine; water; plas; kleine boodschap; [euf.; inform.] kleintje; [kindert.] kleine bah; [kindert.] plasje; [kindert.] pipi; [inform.] pis; [inform.] pies; [inform.] piemel; [vulg.] zeik; (2) contractbreuk
尿nyou urine; water; plas; [inform.] pis; [inform.] piemel; [kindert.] pipi; [jachtt.] pekel
止める ; 停めるtomeru (1) stoppen; stopzetten; stilleggen; stilhouden; laten stilstaan; stillen; stuiten; tot stilstand brengen; stilzetten; tot staan brengen; parkeren; stallen; [aan de kant enz.] zetten; neerzetten; arrêteren; [de dief enz.] houden; een halt toeroepen; een punt zetten achter ~; een einde maken aan [een ruzie enz.]; ophouden; stremmen; [de aanvoer enz.] staken; afbreken; afsnijden; [een paard enz.] tegenhouden; vasthouden; aanhouden; inhouden; keren; [fig.] afdammen; [m.b.t. geluid; pijn] weren; ophouden; stelpen; (2) [het licht enz.] uitdoen; uitschakelen; [m.b.t. gas; water; radio] uitdraaien; dichtdraaien; afsluiten; uitzetten; afzetten; [de stroom] afbreken; afsnijden; (3) [m.b.t. inflatie enz.] bedwingen; beheersen; afremmen; beteugelen; breidelen; in toom houden; in bedwang houden; intomen; [de groei enz.] belemmeren; (4) beletten; verhinderen; verbieden; voorkomen; ontzeggen; verhoeden
水上suijou water-; … op het water; aquatisch
水上のsuijouno water-; … op het water; aquatisch
水分suibun water; vocht; sap; nat; vochtigheid; [med.] liquor
水気mizuke nat; water; vocht; sap
mizu (1) water; koud water; [volkst.] kali; [Barg.] majem; [scheikunde] aqua; nat; het natte element; [lit.t.; veroud.] wed; [scherts.] ganzewijn; (2) wateren; overstroming; watervloed; inundatie; (3) vocht; [geneesk.] liquor; lichaamsvocht; leewater; (4) rust [bij sumō-wedstrijd; afkorting van mizuiri 水入り]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 11 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'water', strategie: exact). 
2005-2023