日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘wederom’
日蘭辭典 (trefwoord)
yamikaeshi病返し
(病み返し) zn. instorting v. ¶ 病返す instorten; wederom erger ziek worden.
matamata又々
(又又) bw. wederom
mata
zn. vw. (1) [其の上、亦] en; ook; vw. & bw. bovendien; daarenboven. bw. (2) [再び] nogmaals; wederom; opnieuw (3) [矢張] eveneens; evenzeer. ¶ 日日 dag na dag; elken dag opnieuw. ¶ となき uniek; eenig; zonder wederga. ¶ またいらっしゃい kom nogeens terug; ik hoop u nog eens meer te zien. ¶ の事にしませう we zullen het tot een volgenden keer uitstellen.
satemata扠又
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <wederom>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
もう一回mouikkai nog eens; nog een keer; nog eenmaal; bis; opnieuw; wederom; weer
二度nido (1) tweemaal; twee keer; eens zo …; tweevoud; tweevoudig; [arch.] tweewerf; (2) opnieuw; weer; nog eens; nog een keer; nog eenmaal; ten tweeden male; overnieuw; nogmaals; wederom; andermaal; (voor) een tweede keer; bis
再びfutatabi opnieuw; weer; nog eens; nog een keer; nog eenmaal; ten tweeden male; overnieuw; nogmaals; wederom; andermaal; (voor) een tweede keer; bis
又; 亦; 復mata (1) andermaal; wederom; alweer; weer; nog eens; nog een keer; nogmaals; opnieuw; een andere keer; (2) evenzo; eveneens; insgelijks; ook; (3) voorts; anders; daarnaast; daarenboven; daarentegen; op zijn beurt; anderzijds; (4) och ~; ~ toch [uitdrukking van verbazing; twijfel]; (5) en bovendien; maar ook; en tevens; en (~) tegelijk; zowel als ~; ~ na ~; ~ op ~; (6) of; ofwel; oftewel
新しくatarashiku nieuw-; op nieuwe wijze; opnieuw; wederom
新たにaratani (1) nieuw; hernieuwd; op nieuwe wijze; (2) opnieuw; nogmaals; andermaal; weer; nog eens; wederom; [Belg.N.] terug
更にsarani (1) nogmaals; nog eens; eens zo [groot enz.]; opnieuw; weer; nog een keer; nog eenmaal; wederom; bis; (2) nog meer; nog [+ vergrotende trap]; meer en meer; altijd maar meer; altijd maar [+ vergrotende trap]; steeds meer; steeds [+ vergrotende trap]; (3) bovendien; daarbij; hierbij; daarenboven; verder; voorts; tevens; wat meer is; ook; (4) absoluut niet ~; helemaal niet ~; niet in het minst ~; hoegenaamd niet ~; volstrekt niet ~; allerminst; in genen dele ~; in het geheel niet ~; niet in het geringst ~; niet de minste ~; in genen dele; geenszins; verre van ~ [gevolgd door ontkenning]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'wederom', strategie: exact). 
2005-2023