日蘭辭典+

34 resultaten voor ‘weer’
日蘭辭典 (trefwoord)
amagumori雨曇
zn. regenachtig weer o.; dreigende lucht v.
amamoyō雨模樣
(雨模様) zn. dreigend weer o. ¶ 雨模樣だ het ziet er uit naar regen.
agaru上る
(上がる ) i.w. (1) [上昇] stijgen; rijzen; klimmen; naar boven gaan. (2) [に] in een boom klimmen. ¶ 椅子にあがる op een stoel klimmen. (3) [陸に] aan wal stijgen; aan wal gaan. (4) [が] opgaan. (5) [が] geheschen worden. (6) [騰貴] stijgen. (7) [昇進] promotie maken; bevorderd worden. (8) [進步] vooruitgaan; vorderingen maken. (9) [罷める] ontheven worden van; ontslagen worden als. (10) [收入] ontvangen. (11) [休止] ophouden. ¶ があがった de regen heeft opgehouden. ¶ 天氣上る het weer is opgeklaard.
ai
vnw. elkander; elkaar; mekaar; bn. wederzijdsch; bw. wederzijds; over en weer; tezamen; samen. ¶ 相信じる elkaar vertrouwen. ¶ 相竝んで行く tezamen gaan.
reiki冷氣
(冷気) zn. koel weer o.; koelheid.
dōyaraどうやら
bw. vermoedelijk; wel. ¶ どうやら天氣になりそうだ het zal wel goed weer worden. ¶ どうやらかうやら op de een of andere manier; zoo goed en zoo kwaad mogelijk.
kikō氣候
(気候) klimaat o.; weer (天候) o.; seizoen (時候) o.
soraai空合

zn. het weer o.; de lucht v.

SUPPLEMENT (trefwoord)
sayūsuru左右する
(ww.) (1) [支配する] beheersen; macht hebben over; in de hand hebben. (2) [影響を与える] beïnvloeden; bepalen; een belangrijke factor zijn; een rol spelen. ¶ 天候が明日の試合を最も左右するだろう。 Tenkō ga ashita no shiai wo mottomo sayūsuru darō. Het weer zal de belangrijkste factor zijn in de wedstrijd van morgen. ¶ 音楽家としての成功を左右するのは、才能である。 Ongakuka to shite no seikō wo sayūsuru no wa, sainō de aru. De bepalende factor voor het succes van een musicus, is talent. ¶ 競馬は馬の能力だけでなく、ジョッキーの技術に左右される。 Keiba no uma no sairyoku dake de naku, jokkii no gijutsu ni sayūsareru. Bij paardenrennen speelt niet alleen de kracht van het paard een rol, maar ook de vaardigheid van de jockey. (yamasv) 彼の返事は彼の気分に左右される。 Kare no henji wa kare no kibun ni sayūsareru. Zijn antwoord wordt bepaald door zijn stemming. ¶ 大衆の意見が大統領の決定を左右するtaishū no iken ga daitōryō no kettei wo sayūsuru. De publieke opinie beïnvloed de beslissingen van de president. (TTC)
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:The Tanaka Corpusひどい
ひどい天気だった。Het was vreselijk weer.
bron:The Tanaka Corpus開花
¶ 天候が寒いと多くの植物開花できない。 Als het weer koud is kunnen de meeste planten niet bloeien. ¶ イタリアンルネッサンスを開花させるきっかけを作ったのはジョットの功績だ。 Het was de verdienste van Giotto dat hij de aanleiding creëerde die de Italiaanse renaissance deed ontluiken. ¶ 彼は数学の才能開花した。 Hij toonde aanleg voor wiskunde. ¶ 音楽の才能は普通早く開花する。 Talent voor muziek openbaart zich gewoonlijk op jonge leeftijd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <weer>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
もう一回mouikkai nog eens; nog een keer; nog eenmaal; bis; opnieuw; wederom; weer
もう一度mouichido opnieuw; nogmaals; weer; nog eens; nog een keer; bis
二度とnidoto [~…ない] opnieuw; weer; nog eens; nog een keer; nogmaals; (voor) een tweede keer
二度nido (1) tweemaal; twee keer; eens zo …; tweevoud; tweevoudig; [arch.] tweewerf; (2) opnieuw; weer; nog eens; nog een keer; nog eenmaal; ten tweeden male; overnieuw; nogmaals; wederom; andermaal; (voor) een tweede keer; bis
再びfutatabi opnieuw; weer; nog eens; nog een keer; nog eenmaal; ten tweeden male; overnieuw; nogmaals; wederom; andermaal; (voor) een tweede keer; bis
再度saido (1) tweede keer; (2) voor de tweede keer; opnieuw; overnieuw; nogmaals; nog eens; nog een keer; weer; weerom; andermaal; [arch.] anderwerf; ten tweeden male; ten anderen male
又; 亦; 復mata (1) andermaal; wederom; alweer; weer; nog eens; nog een keer; nogmaals; opnieuw; een andere keer; (2) evenzo; eveneens; insgelijks; ook; (3) voorts; anders; daarnaast; daarenboven; daarentegen; op zijn beurt; anderzijds; (4) och ~; ~ toch [uitdrukking van verbazing; twijfel]; (5) en bovendien; maar ook; en tevens; en (~) tegelijk; zowel als ~; ~ na ~; ~ op ~; (6) of; ofwel; oftewel
天候tenkou weer
天気tenki (1) weer; (2) mooi weer; fraai weertje; helder weer; (3) humeur; stemming; bui; luim; (4) 's keizers humeur
天象tenshyou (1) astronomisch verschijnsel; hemelverschijnsel; luchtverschijnsel; [veroud.] hemelteken; (2) luchtgesteldheid; weersgesteldheid; weer
抵抗teikou (1) verzet; tegenstand; résistance; tegenweer; weer; [fig.] tegenspel; [veroud.] resistentie; (2) [nat.] weerstand; tegenstand; (3) weerstand; aversie; tegenstreving; onwil; afkeer; tegenzin; […に~がある] een probleem hebben met; zich ongemakkelijk voelen bij
新たにaratani (1) nieuw; hernieuwd; op nieuwe wijze; (2) opnieuw; nogmaals; andermaal; weer; nog eens; wederom; [Belg.N.] terug
日和hiyori (1) weer; (2) mooi weer; lekker weertje; (3) gunstig; ideaal weer voor …; (4) lage houten sandalen voor droog weer; (5) het weer op zee; (6) zeeweer; goed weer om op zee te varen; (7) [fig.] situatie; toestand
更にsarani (1) nogmaals; nog eens; eens zo [groot enz.]; opnieuw; weer; nog een keer; nog eenmaal; wederom; bis; (2) nog meer; nog [+ vergrotende trap]; meer en meer; altijd maar meer; altijd maar [+ vergrotende trap]; steeds meer; steeds [+ vergrotende trap]; (3) bovendien; daarbij; hierbij; daarenboven; verder; voorts; tevens; wat meer is; ook; (4) absoluut niet ~; helemaal niet ~; niet in het minst ~; hoegenaamd niet ~; volstrekt niet ~; allerminst; in genen dele ~; in het geheel niet ~; niet in het geringst ~; niet de minste ~; in genen dele; geenszins; verre van ~ [gevolgd door ontkenning]
梁 ; 簗yana fuik; weer; visfuik; visweer
気候kikou klimaat; weer
気象kishyou weer; weersomstandigheden; verheveling; weersverschijnsel; [veroud.] weder
空模様soramoyou (1) hemelgesteldheid; luchtgesteldheid; weersgesteldheid; weerstoestand; weersituatie; weer; hemel; lucht; (2) [fig.] ontwikkelingen; situatie; omstandigheden
簀巻きsumaki (1) het oprollen in een bamboe mat; iets dat opgerold is in een bamboe mat; (2) lynchmethode waarbij het slachtoffer gewikkeld in een bamboe mat in het water wordt gegooid; (3) weer; gevlochten wand waarmee vis in ondiep water gevangen wordt
転売するtenbaisuru weer; opnieuw verkopen; doorverkopen; verder verkopen
防御bougyo verdediging; defensie; weerstand; weer; afweer
陽気youki (1) vrolijkheid; opgewektheid; opgeruimdheid; blijgeestigheid; blijmoedigheid; welgemoedheid; levendigheid; dartelheid; viefheid; jovialiteit; joligheid; (2) weer; weder; weersgesteldheid; (3) vrolijk; opgewekt; lustig; dartel; levendig; levenslustig; vief; joviaal; opgeruimd; goedgehumeurd; goedgeluimd; goedgemutst; jolig; zonnig; blijgeestig; blijmoedig; welgemoed; goedsmoeds
雲行きkumoyuki (1) [meteo.] wolkenbeweging; weersgesteldheid; weerstoestand; weersituatie; weer; (2) situatie; toestand; stand van zaken; gang van zaken; ontwikkelingen; evolutie; wending; loop der gebeurtenissen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 11 treffers, warandict: 23 treffers (zoekopdracht: 'weer', strategie: exact). 
2005-2023