日蘭辭典+

3 resultaten voor ‘wegloopen’
日蘭辭典 (trefwoord)
tōbō逃亡
zn. vlucht v. ¶ 逃亡者 vluchteling. ¶ 逃亡する vluchten; wegloopen. ¶ 逃亡罪人引渡條約 verdrag tot uitlevering van gevluchte misdadigers.
nigeru逃げる
i.w. wegloopen; vluchten; op den loop gaan; (俗) ’m smeren; de plaat poetsen; er vandoor gaan; ontsnappen aan; ontkomen; t.w. ontvluchten; ontwijken. ¶ 逃げられる laten ontsnappen.
chikuden逐電
zn. vlucht v. ¶ 逐電する er van door gaan; op den loop gaan; wegloopen. ¶ 主人を持って逐電した hij is er met het geld van zijn baas van door gegaan.
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, (zoekopdracht: 'wegloopen', strategie: exact). 
2005-2023