日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘welk’
日蘭辭典 (trefwoord)
dono何の
vnw. wat (如何なる)?; welk (何れの)? ¶ 何のwaar ergens? ¶ どの電車にお乘りですか welke tram moet u hebben? ¶ どのから見ても van welk standpunt ook beschouwd.
doreどれ
vnw. welk? ¶ どれか een of ander. ¶ どれでも alle; welke het ook zijn. ¶ どれもこれも alle; welke dan ook. ¶ どれ程 hoezeer? hoeveel? ¶ どれが要るのか welke wil je hebben? ¶ どれでも好い het komt er niet op aan. ¶ 此の内どれか頂戴出來ませうか kan ik er hiervan één krijgen?
donnaどんな
vnw. wat voor?; wat voor soort?; welk soort van?; bw. hoe. ¶ どんなwaarom? ¶ どんなでも welke ook; ¶ どんなにも hoe zeer ook. ¶ どんなにしても in elk geval; hoe het ook zij; wat er ook gebeure. ¶ 彼はどんな人か wat is hij voor een man? ¶ 御商買の方は此頃どんなです hoe staat het met de zaken tegenwoordig? ¶ どんなに彼は嬉しいだらう wat zal hij blij zijn!
nanban何番
zn. welk nummer?
izure何れ
vnw. (1) [どちら] welk. bw. (2) [何れにせよ] in elk geval; hoe het zij; vroeg of laat (早晚). ¶ 何れか een van beide. ¶ 孰れも beide; allebei. ¶ 孰れも……せず geen van beide. ¶ 何れか een dezer dagen. ¶ 何れ方面より見るも van welken kant wij het ook bezien......
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <welk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
どうしたdoushita (1) wat voor; wat soort; welk; (2) [~のだ] Wat is er?; Wat is er aan de hand?; Wat scheelt er?; Wat heb je?; Wat bezielt je?; Wat gebeurt er hier?
何のdono (1) welk; welke; (2) welk; welke … ook; om het even welk; welke
何奴doitsu (1) [inform.; ♂] wie; (2) [inform.; ♂] wat; welk; welke
何方izukata (1) waar; (2) waarheen; waarnaar; (3) wat; welk; (4) wie
何方dochira (1) waar; (2) wie; (3) welk; welke [van beide]; welk; welke [van de twee]
何方dotchi (1) waar; (2) welk; welke [van beide]
nani (1) wat; welk; wat … ook; (2) ding; (3) (niet) in het minst; (zonder) de minste [doorgaans i.c.m. negatie]; (4) wat?; hè?; wablief?; kom nou
如何なるikanaru (1) welk; wat soort; wat voor; (2) ook al; ofschoon
縦え ; 仮令 ; 縦令 ; 縦 ; 縦使tatoe al; zelfs al; ook al; aangenomen dat; zelfs; ook als ~; wat; welk; wie; hoe; waar; wanneer ~ ook; n'importe ~; ongeacht (of) ~; onverschillig (of) ~; het doet er niet toe hoe; wat; welk; waar; wanneer; wie
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'welk', strategie: exact). 
2005-2022