日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘welke’
日蘭辭典 (trefwoord)
doreどれ
vnw. welk? ¶ どれか een of ander. ¶ どれでも alle; welke het ook zijn. ¶ どれもこれも alle; welke dan ook. ¶ どれ程 hoezeer? hoeveel? ¶ どれが要るのか welke wil je hebben? ¶ どれでも好い het komt er niet op aan. ¶ 此の内どれか頂戴出來ませうか kan ik er hiervan één krijgen?
donnaどんな
vnw. wat voor?; wat voor soort?; welk soort van?; bw. hoe. ¶ どんなwaarom? ¶ どんなでも welke ook; ¶ どんなにも hoe zeer ook. ¶ どんなにしても in elk geval; hoe het ook zij; wat er ook gebeure. ¶ 彼はどんな人か wat is hij voor een man? ¶ 御商買の方は此頃どんなです hoe staat het met de zaken tegenwoordig? ¶ どんなに彼は嬉しいだらう wat zal hij blij zijn!
dōshiteどうして
bw. (1) [如何樣にして] hoe?; op welke wijze. (2) [何故] waarom?; op welken grond? ¶ どうしてhoe het ook zij; in elk geval; wat men ook doet. ¶ どうしても………せぬ in geen geval; stellig niet.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <welke>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
何のdono (1) welk; welke; (2) welk; welke … ook; om het even welk; welke
何れ ; 孰れizure (1) welke; (2) in elk geval; hoe het ook zij; vroeg of laat; (3) een dezer dagen; te zijner tijd; mettertijd; later; een andere keer
何奴doitsu (1) [inform.; ♂] wie; (2) [inform.; ♂] wat; welk; welke
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.61 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'welke', strategie: exact). 
2005-2021