日蘭辭典+

48 resultaten voor ‘werkelijk’
SUPPLEMENT (titelwoord)
nee

(1) [ontkenning] iie いいえ; iya いや; chigau 違う; chigaimasu 違います; soo ja nai そうじゃない; soo de wa arimasen そうではありません.

(2) [verbod, nee dat mag niet] dame 駄目; dame desu 駄目です.

(3) [geen instemming, niet mee eens] hantai 反対; hantai desu 反対です.

(4) [verbazing; werkelijk?] hontoo desu ka 本当ですか (is dat werkelijk zo?)

Opmerkingen:

In het algemeen worden iie en iya weinig gebruikt. Tevens zijn het informele uitdrukkingen. Als ontkenning wordt vaker gebruikt: chigaimasu (beleefd) of chigau (informeel). Letterlijker vertaald betekent dit werkwoord: “dat klopt niet” of het “het is anders”. Als ontkennend antwoord op de vraag: Bent u meneer Smit? is “chigaimasu” heel gewoon.

¶ Bent u meneer Smit? - Nee. Sumisu-san desu ka. - Chigaimasu スミスさんですか。 - 違います。

Een ander alternatief voor simpel “nee” is “het is niet zo”: soo de wa arimasenそうではありません (beleefd); soo ja nai そうじゃない (informeel).

In plaats van simpel “nee” wordt in het Japans ook vaak het werkwoord in de ontkennende vorm geplaatst. Bijvoorbeeld, op de vraag: “gaat u naar Ōsaka?”, wat in het Nederland met “nee” beantwoord kan worden, zou Japans kunnen zijn: ikimasen 行きません (“ik ga niet”).

In het Japans kunnen negatief geformuleerde vragen als “begrijpt u het niet,” niet met iie of iya worden beantwoord als het antwoord “nee” is. In plaats daarvan wordt de ontkenning bevestigd met “ja” hai はい.

¶ Begrijpt u het niet? Nee. Wakarimasen ka. Hai, wakarimasen. 分かりませんか。はい、分かりません。

日蘭辭典 (trefwoord)
jitai自體
(自体) zn. (1) [同體] eigen lichaam o. bw. (2) [實際] werkelijk; feitelijk.
jitsu
() zn. (1) [眞實] waarheid v.; werkelijkheid v.; ware toestand m. (2) [誠意] oprechtheid v. (3) [割算] factor m.; getal dat gedeeld kan worden op. ¶ を明かす de waarheid aan het licht brengen. ¶ を盡す oprechtheid toonen; vriendelijkheid bewijzen. ¶ は inderaad; feitelijk. ¶ を言へば om de waarheid te zeggen; ronduit gezegd; openhartig gesproken. ¶ werkelijk; waar; feitelijk. ¶ inderdaad; zeer (甚だ).. ¶ らしい aannemelijk; plausibel.
naruhodo成程
(成る程) bw. inderdaad; werkelijk; tw. och kom!; wat je zegt! wel wel!
hontō本當

(本当) zn. waarheid v.; werkelijkheid v.; feit o. ¶ 本當の waar; werkelijk; echt. ¶ 本當に waarlijk; inderdaad; in ernst. ¶ 本當にする voor ernst opnemen; gelooven. ¶ 本當を言へば ronduit gezegd; eerlijk gezegd. ¶ 何時が本當です wat is de juiste tijd nu? ¶ 本當ですか is het heusch waar? ¶ 本當か知らぬ zou het waar zijn?

tekkiriてっきり
bw. stellig; zeker.
shinri眞理
(真理) zn waarheid v.; werkelijkheid v. ¶ 眞理の waar; waarachtig; werkelijk.
SUPPLEMENT (trefwoord)
tekkiriてっきり
bw. (spreektaal) een stellige verwachting; gebruikt wanneer een aanname tegen verwachting in niet uitkomt (gewoonlijk in een zin met vormen van ‘ik dacht’ als 思ってた of 思いこんでた). ¶ てっきり日本語が話せると思ってた。 Tekkiri, kare wa nihongo ga hanaseru to omotte ta. Ik dacht dat hij Japans kon. ¶ てっきり今日彼女誕生日だと思ってた。 Kyō ga kanojo no tanjōbi da to omotte ta. Ik zou zweren dat het haar verjaardag was vandaag. ¶ てっきりあなた我々といっしょに来られるものと思っていました。 Tekkiri anata ga wareware to issho ni korareru mono to omotte imashita. Ik had aangenomen dat je met ons mee zou komen. (TTC) (yamasv)
shaberu喋る
(-r stam) (1) babbelen; kletsen; (niet serieus, vrijblijvend) praten; roddelen. ¶ 日本人遭遇して日本語めっちゃしゃべった。 Nihonjin to sōgōshite nihongo mettcha shabetta. Toevallig een Japanner ontmoet, we hebben tijdenlang gebabbeld. (twitter) (2) informatie doorvertellen die niet voor anderen bestemd is; zich iets laten ontvallen; zich verspreken; roddelen. ¶ しゃべってしまった shabette shimatta ik versprak me (twitter) ¶ 眠すぎて真実しゃべってしまった Nemusugite shinjitsu shabette shimatta Ik was te slaperig en liet me ontvallen hoe het werkelijk in elkaar zit. (twitter) ¶ あ、ごめんなさい。聞かれてもいない余計なことをしゃべってしまったと思って、ツイート消しちゃった。 A, gomen nasai. Kikarete mo inai yokei na koto wo shabette shimatta to omotte, twiito keshichatta. O, neem me niet kwalijk. Omdat ik dacht dat ik nodeloos uitweidde over dingen die me niet eens gevraagd waren had ik de tweet verwijderd. (twitter) (3) praten over iets. ¶ テレビでは、我が国の将来の問題を誰かが深刻なをしてしゃべっている。 Terebi de wa, wagakuni no shōrai no mondai wo dare ka ga shinkoku na kao wo shite shabette iru. Op TV is iemand met een ernstige blik over de problemen van ons land aan het praten. (4) (in) een taal praten; een taal spreken. (TTC) ¶ 彼ら英語をしゃべっていますか。 Karera wa eigo wo shabette imasu ka. Spreken ze Engels? (TTC) ¶ 彼はとうとう中国語をしゃべるようになりました。 Kare wa tōtō chūgokugo wo shaberu yō ni narimashita. Hij is eindelijk Chinees gaan praten. (twitter)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <werkelijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
どうもdoumo (1) hoe dan ook; echt; heus; werkelijk; ergens; op de een of andere manier; op de een of andere wijze; toch; nogal; voorzeker; (2) echt niet; heus niet; werkelijk niet; er is geen ~ aan; dat is geen manier van ~ [i.c.m. negatie]; (3) bedankt; dank; dank je (wel); (4) excuus; sorry; pardon; het spijt me; neem me niet kwalijk
アクチュアルakuchuaru werkelijk; eigenlijk; feitelijk; reëel
事実jijitsu (1) feit; [Lat.] factum; feitelijkheid; werkelijkheid; realiteit; waarheid; (2) eigenlijk; feitelijk; in concreto; in facto; in feite; waarachtig; metterdaad; echt; werkelijk; in werkelijkheid; daadwerkelijk; inderdaad
何とも ; 何共nantomo (1) [ter beklemtoning] echt; werkelijk; waarlijk; (2) [~ない] geenszins; in het geheel niet; niet de minste …; niet in het minst; maakt niet uit; niets aan de hand met; geen probleem met; geen punt; [mij enz.] om het even; (3) enorm; verschrikkelijk; erg; ontzettend; wat een …!; hoe verschrikkelijk …!
全くmattaku (1) geheel; geheel en al; heel; volledig; helemaal; straal; absoluut; volstrekt; rechtaf; volkomen; puur; totaal; volslagen; door en door ~; [attr.] ~ in het kwadraat; hartstikke; op-en-top; compleet; ten enenmale; ganselijk; gladweg; vlak; [volkst.] helendal; (2) werkelijk; inderdaad; waarlijk; echt; zonder meer; regelrecht; hoe ~!
八幡hachiman (1) de god Hachiman; (2) Hachiman-heiligdom; (3) Hachiman; (4) [~ない] vast; zeker; beslist; gegarandeerd; ongetwijfeld; zonder twijfel; (5) echt; werkelijk; waarlijk; (6) alstublieft; toe
如何にもikanimo (1) in elk opzicht; enorm; extreem; uiterst; verschrikkelijk; zeer; erg; hoogst; absoluut; totaal; (2) werkelijk; waarlijk; voorwaar; voorzeker; echt; helemaal; door en door; precies; inderdaad; exact; zegt u dat wel; zoals u zegt; dat ben ik helemaal met u eens; volkomen gelijk; nou en of; reken maar; klopt; heel juist; (3) hoe dan ook; op welke wijze ook; hoe het ook zij; vast en zeker; welzeker; ongetwijfeld; beslist; stellig; (4) net alsof; als het ware; onmiskenbaar; duidelijk; niet mis te verstaan; (5) liefst; bij voorkeur
ube inderdaad; waarlijk; exact; echt; werkelijk
mube inderdaad; waarlijk; exact; echt; werkelijk
実にgeni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; juist; precies; exact; (2) klopt; akkoord; wat je zegt; zeg dat wel; bravo; hulde
実にjitsuni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; daadwerkelijk; stellig; in werkelijkheid; waarheid; heus; voorwaar; [form.] voorzeker; (2) werkelijk; zowaar
実のjitsuno werkelijk; waar; reëel; echt; eigenlijk
実際jissai (1) [boeddh.] bhūtakoṭi [= ultieme realiteit]; (2) realiteit; werkelijkheid; (bestaande) situatie; toestand; ware toedracht; feitelijkheid; (3) praktijk; praktische kant; (4) echt; inderdaad; werkelijk; waarlijk; (5) eigenlijk; feitelijk; in wezen; in feite; in werkelijkheid; in praktijk; daadwerkelijk
実際にjissaini werkelijk; echt; effectief; waarlijk; voorwaar
心底shinsoko (1) grond van z'n hart; diepst van z'n hart; diepste van z'n gemoed; (2) oprecht; waarlijk; werkelijk; echt; hartgrondig; welgemeend
愈々 ; 弥々iyoiyo (1) tenslotte; uiteindelijk; eindelijk; (2) meer en meer; steeds meer; nog meer; hoe langer hoe meer; meer dan ooit tevoren; (3) echt; zonder twijfel; beslist; inderdaad; werkelijk; (4) hoe het ook zij
是非zehi (1) goed en [of] kwaad; het juiste of het verkeerde; juistheid; geschiktheid; gepastheid; het voor en het tegen; de voor- en nadelen; de deugden en gebreken; de argumenten voor en tegen; de baten en lasten; plussen en minnen; (2) op de een of andere wijze; manier; hoe dan ook; in elk geval; in allen gevalle; enigerwijs; zeker; vooral; welzeker; echt; absoluut; werkelijk; stellig; bepaald; wel degelijk; heus; zonder mankeren; wis en zeker; in elk geval; op eerlijke of oneerlijke wijze; per se; alleszins; koste wat het kost; tot elke prijs; ten koste van alles; coûte que coûte; parforce; noodzakelijkerwijs; het moet en het zal
いとito (1) erg; heel; zeer; ontzettend; verschrikkelijk; enorm; uiterst; uitermate; buitengewoon; (2) werkelijk; echt; waarlijk; absoluut; inderdaad; zonder meer; regelrecht; hoe …!; (3) [~…ず] niet erg; niet zo; niet al te; niet bijster; weinig
本当にhontouni werkelijk; echt; waarlijk; hoe ~; heus; voorwaar; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; inderdaad; in waarheid; in werkelijkheid; wel degelijk
本当にhontoni werkelijk; echt; waarlijk; hoe ~; heus; voorwaar; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; inderdaad; in waarheid; in werkelijkheid; wel degelijk
本当のhontouno (1) echt; waar; waarachtig; werkelijk; feitelijk; eigenlijk; wezenlijk; effectief; reëel; onvervalst; authentiek; natuurlijk; (2) juist; correct; precies
本格的honkakuteki (1) echt; authentiek; regulier; waar; zuiver; serieus; onvervalst; regelrecht; rasecht; werkelijk; op-en-top; formeel; [Belg.N.] in regel; genuïen; volslagen; (2) op dreef; op gang; op schot; op weg; op volle toeren
本格的なhonkakutekina echt; authentiek; regulier; waar; zuiver; serieus; onvervalst; regelrecht; rasecht; werkelijk; op-en-top; formeel; [Belg.N.] in regel; genuïen; volslagen
本真honma (1) [Kansai-gew.] waarheid; werkelijkheid; (2) [Kansai-gew.] waar; waarlijk; werkelijk; echt
本質的honshitsuteki essentieel; wezenlijk; werkelijk; substantieel; intrinsiek
果して ; 果たしてhatashite (1) zoals verwacht; inderdaad; dacht ik het niet; net wat ik dacht; uiteraard; (2) echt; werkelijk; eigenlijk
正直shyoujiki (1) eerlijkheid; oprechtheid; rondborstigheid; waarachtigheid; ruiterlijkheid; (2) eerlijk; oprecht; fair; waarachtig; rondborstig; rechtdoorzee; ruiterlijk; (3) echt (waar); werkelijk; waarlijk; waarachtiglijk; heus; voorwaar; eerlijk; ongelogen; ongeveinsd; franchement; met de hand op het hart
然うsou (1) zo; op die manier; dat; (2) niet zo ~; niet zozeer ~; niet danig ~ [i.c.m. negatie]; (3) ja; dat is zo; precies; inderdaad; dat klopt; dat is juist [als bevestigend antwoord]; (4) echt (waar)?; zo?; is dat zo?; o ja?; werkelijk?; heus?
然うですかsoudesuka echt (waar)?; zo?; is dat zo?; o ja?; werkelijk?; heus?
現にgenni (1) feitelijk; werkelijk; in werkelijkheid; heus; naar waarheid; in de praktijk; inderdaad; (2) met zijn eigen ogen; voor zijn ogen; vlak voor zijn neus; (3) bijvoorbeeld; als voorbeeld; om tot voorbeeld te dienen; bij wijze van voorbeeld
目の当たりmanoatari (1) voor z'n ogen; vlak voor z'n neus; (2) rechtstreeks; onmiddellijk; (3) zeer duidelijk; in het oog springend; evident ; (4) voor z'n ogen; overduidelijk; (5) feitelijk; werkelijk; reëel
真っ平mappira (1) geen sprake van; daar begin ik niet aan; mij niet gezien; dat is uitgesloten; dat weiger ik; dat wil ik niet; dat kun je begrijpen; voor geen goud; voor niets ter wereld; daar komt niets van in; [Belg.N.] daar komt niets van in huis; nee hoor; in geen geval; geenszins; ammenooitniet; ammehoela; (2) eerlijk; echt; oprecht; werkelijk; waarlijk
真に ; 実に ; 誠に ; 洵に ; 寔にmakotoni echt; werkelijk; voorwaar; eerlijk; oprecht; waarlijk; [form.] voorzeker
真のshinno (1) waar; werkelijk; feitelijk; (2) echt; waarachtig; authentiek
真実shinjitsu (1) waarheid; (2) waarlijk; voorwaar; werkelijk; echt; heus
真実のshinjitsuno waar; waarachtig; werkelijk
真平mahira (1) volmaakt effen; vlak; (2) eerlijk; echt; oprecht; werkelijk; waarlijk
sei (a) waar; zonder bedrog; (b) werkelijk; volkomen
返す返すkaesugaesu (1) echt; werkelijk; enorm; uiterst; uitermate; buitengewoon; bijzonder; (2) keer op keer; telkens opnieuw; steeds weer; herhaaldelijk; bij herhaling; (3) beleefd; oprecht; gewetensvol
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 9 treffers, warandict: 39 treffers (zoekopdracht: 'werkelijk', strategie: exact). 
2005-2023