日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘werkelijkheid’
日蘭辭典 (trefwoord)
jitchi實地
(実地) zn. praktijk v.; werkelijkheid v.; toepassing v.; uitvoering v. ¶ 實地に in de praktijk; in werkelijkheid. ¶ 實地經驗 praktsiche ervaring. ¶ 實地に行ふ uitvoeren.
jitsu
() zn. (1) [眞實] waarheid v.; werkelijkheid v.; ware toestand m. (2) [誠意] oprechtheid v. (3) [割算] factor m.; getal dat gedeeld kan worden op. ¶ を明かす de waarheid aan het licht brengen. ¶ を盡す oprechtheid toonen; vriendelijkheid bewijzen. ¶ は inderaad; feitelijk. ¶ を言へば om de waarheid te zeggen; ronduit gezegd; openhartig gesproken. ¶ werkelijk; waar; feitelijk. ¶ inderdaad; zeer (甚だ).. ¶ らしい aannemelijk; plausibel.
hontō本當

(本当) zn. waarheid v.; werkelijkheid v.; feit o. ¶ 本當の waar; werkelijk; echt. ¶ 本當に waarlijk; inderdaad; in ernst. ¶ 本當にする voor ernst opnemen; gelooven. ¶ 本當を言へば ronduit gezegd; eerlijk gezegd. ¶ 何時が本當です wat is de juiste tijd nu? ¶ 本當ですか is het heusch waar? ¶ 本當か知らぬ zou het waar zijn?

shinri眞理
(真理) zn waarheid v.; werkelijkheid v. ¶ 眞理の waar; waarachtig; werkelijk.
shinjitsu眞實
(真実) waarheid v.; werkelijkheid v. ¶ 眞實waar; waarachtig.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <werkelijkheid>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
現在 genzai nu; heden; tegenwoordig; heden ten dage; vandaag de dag; ; (1) het heden; het nu; de tegenwoordige tijd; (2) (in de taalkunde) tegenwoordige tijd van het werkwoord; (3) werkelijkheid; realiteit; werkelijk bestaan; werkelijke toestand; waarheid
現実性 genjitsusei (1) haalbaarheid; realiseerbaarheid; uitvoerbaarheid; doenbaarheid; bestaanbaarheid; (2) werkelijkheid; realiteit; actualiteit
現実 genjitsu werkelijkheid; realiteit; harde werkelijkheid; harde feiten
情実 joujitsu (1) eigenbelang; partijdigheid; voortrekkerij; begunstiging; bevoordeling; bevoorrechting; (2) realiteit; werkelijkheid; (3) oprechtheid; eerlijkheid
jitsu (1) substantie; (2) oprechtheid; eerlijkheid; (3) waarheid; werkelijkheid; realiteit; (4) resultaten
実際 jissai (1) [boeddh.] bhūtakoṭi [= ultieme realiteit]; (2) realiteit; werkelijkheid; (bestaande) situatie; toestand; ware toedracht; feitelijkheid; (3) praktijk; praktische kant; ; (1) echt; inderdaad; werkelijk; waarlijk; (2) eigenlijk; feitelijk; in wezen; in feite; in werkelijkheid; in praktijk; daadwerkelijk
事実 jijitsu eigenlijk; feitelijk; in concreto; in facto; in feite; waarachtig; metterdaad; echt; werkelijk; in werkelijkheid; daadwerkelijk; inderdaad; ; feit; [Lat.] factum; feitelijkheid; werkelijkheid; realiteit; waarheid
ma (1) oprecht ~; eerlijk ~; rechtvaardig ~; waar ~; (2) recht ~; juist ~; vlak ~; precies ~; exact ~; puur ~; zuiver ~; (3) gewone ~; echte ~ [prefix voor planten- en dierennamen]; ; het ware; waarheid; werkelijkheid
リアリティ riariti werkelijkheid; realiteit
リアリティー riaritii werkelijkheid; realiteit
有り ari (1) bestaan; zijn; (2) leven; ongedeerd zijn; (3) een leven leiden; (4) verstrijken; passeren; (5) zich bevinden; aanwezig zijn; bijwonen; (6) [世に~] het goed doen; succes hebben; welvaren; voorspoedig zijn; (7) opmerkelijk zijn; uitblinken; ; (1) 10. […~] [drukt een duurzame toestand of durativiteit uit]; (2) 11. […~] [koppelwerkwoordelijke functie]; (3) 12. [お(ん)…~ ; ご…~] [drukt een honoratieve constructie uit]; ; (1) bestaan; aanwezigheid; wezen; existentie; [form.] aanzijn; (2) bestaand; wezenlijk iets; wezen; entiteit; realiteit; werkelijkheid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.39 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'werkelijkheid', strategie: exact). 
2005-2020