日蘭辭典+

2 resultaten voor ‘wien’
日蘭辭典 (trefwoord)
anshin安心
zn. gemoedsrust v.; vertrouwen o. ¶ 安心の出來ぬ人物 iemand, met wien men zich niet op zijn gemak gevoelt. ¶ 安心な rustig. ¶ 安心さす geruststellen. ¶ 安心する gerust zijn; vol vertrouwen zijn. ¶ ほっと安心する een zucht van verlichting slaken. ¶ これで大きに安心到しました dit is mij een pak van het hart.
dare
vnw. wie? ¶ の wiens. ¶ に、wien. ¶ iemand; de een of ander. ¶ でも iedereen; elkeen; wie dan ook; wie ook. ¶ allen. ¶ もない niemand; geen een. ¶ だ wie is daar; werda? ¶ か來た is er iemand geweest? ¶ が來ても留守だと云え ik ben voor niemand thuis. ¶ さん meneer die-en-die.
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: 'wien', strategie: exact). 
2005-2021