日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘zegen’
日蘭辭典 (trefwoord)
kōfuku幸福
(幸福) zn. geluk o.; gelukzaligheid v.; zegen m. ¶ 幸福gelukkig; gelukzalig; gezegend.
medetai目出度い
(芽出度い、愛でたい) bn. (1) [喜ぶべき] gelukkig; fortuinlijk; gezegend. (2) [馬鹿] dwaasお目出度い奴 dwaas; zot. ¶ 目出度いgelukkige gebeurtenis; heugelijk feit. ¶ 目出度く終る goed aflopen. ¶ 新年の御慶目出度申納候 ik wensch u veel heil en zegen in het nieuwe jaar. ¶ お目出度う御座います ik feliciteer u wel; ik wens u veel geluk.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <zegen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
地引き網 jibikiami [viss.] zegen; sleepnet; treknet
幸福 koufuku (1) gelukkig; gelukzalig; zalig; gezegend; (2) fortuinlijk; door geluk begunstigd; voorspoedig; ; (1) geluk; gelukzaligheid; welzijn; zegen; (2) fortuin; voorspoed; mazzel; geluk
on (1) gunst; zegening; zegen; weldaad; (2) vriendelijkheid; aardigheid; goedheid; hartelijkheid; welwillendheid; (3) verplichting [ten opzichte van een weldoener]; het gebonden zijn door een ontvangen gunst; het in het krijt staan bij iemand
恩恵 onkei (1) gunst; weldaad; zegen; baat; zegening; begunstiging; genade; (2) welwillendheid; vriendelijkheid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.45 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'zegen', strategie: exact). 
2005-2020