日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘zelden’
日蘭辭典 (trefwoord)
amari餘り
(余り) vz. & bw. (1) [より以上] meer dan; over; boven. (2) [過度に] te; al te; tezeer; erg; over. (3) [差程] zeer; bijzonder; zoozeer......, dat; zoo......dat. ¶ 餘り……ない niet erg; niet zeer; niet bijzonder; zelden. ¶ 餘り高くて手が屆かぬ zoo hoog, dat men er niet bij kan. ¶ そりゃあんまりだ dat is een beetje te erg.
tamatama

bw. (1) [稀に] zelden; een enkelen keer. (2) [偶然] toevallig; onverwachts.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <zelden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
滅多にmettani zelden; haast nooit; nauwelijks ooit; vrijwel nooit [steeds in combinatie met een negatie]
稀にmareni zelden; haast nooit; nauwelijks ooit; heel af en toe
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'zelden', strategie: exact). 
2005-2022