日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘zelfs’
日蘭辭典 (trefwoord)
attemo有っても
vw. hoe het ook zij; zelfs indien.
demoでも
bw. zelfs; vw. en toch; evenwel; zelfs indien; zoowel......als; hoezeer ook. ¶ 子供でも分かる zelfs een kind begrijpt dat. ¶ でも僕に話して呉れゝば宜しかったのに en toch wou ik dat je het me verteld had. 馬鹿でもなく利口でもない hij is noch dom noch knap. ¶ 人はいくら金持ちでも hoe rijk men ook zij.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <zelfs>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
でも demo (1) […~] [focuspartikel dat een deelgroep noemt en analogisch andere gevallen laat afleiden] zelfs; ook maar; (2) […~] [partikel van toegeving] al; ook al; zelfs al; (3) […~] [drukt een voorbeeld uit] of zo; of iets dergelijks; of zoiets; laten we zeggen; (4) […なに; なん; だれ; いつ; どこ~] [brengt een niet-collectiverend onbepaald voornaamwoord tot stand] om het even …; … dan ook; gelijk …; onverschillig …; eender …; het maakt niet uit …; het geeft niet …; n'importe …; ongeacht …; het doet er niet toe …; (5) […だけ~] [nadrukpartikel]
すら sura (1) […~] [geeft een extreem voorbeeld aan dat analogisch andere gevallen laat afleiden] zelfs; (2) […~] [nadrukpartikel]
とて tote (1) […~] [drukt toegeving uit] zelfs; ook al; (2) […~] [drukt een argument; reden uit]; ; […~] [drukt toegeving uit]; ; (1) […~] [drukt een aanhaling uit]; (2) […~] [geeft een benaming; ambtstitel aan]
縦え tatoe al; zelfs al; ook al; aangenomen dat; zelfs; ook als ~; wat; welk; wie; hoe; waar; wanneer ~ ook; n'importe ~; ongeacht (of) ~; onverschillig (of) ~; het doet er niet toe hoe; wat; welk; waar; wanneer; wie
縦い tatoi al; zelfs al; ook al; zelfs; ook als ~; wat; wie; hoe; waar; wanneer ~ ook; n'importe ~; ongeacht (of) ~; onverschillig (of) ~
だって datte [drukt toegeving uit] zelfs; al; ook al
made […~] [duidt bevestiging of nadruk aan]; ; (1) […~] [duidt het punt aan tot waar iets reikt; grenst] tot; totdat; tot aan; tot … toe; voordat; (2) […~] [duidt een mate; benadering aan] tot zover; (3) […~] [drukt beperking uit] enkel; alleen; slechts; maar; niet meer dan; niets dan; (4) […~] [duidt een extreem voorbeeld aan] zelfs
さえ sae (1) bovendien; daarbij; daar(en)boven; op de koop toe; daar komt nog bij dat; en bovendien nog ~ ook; en nog ~ toe; (2) zelfs; [i.c.m. negatie] niet eens; [i.c.m. negatie] geeneens; (3) slechts; alleen maar [gevolgd door sureba すれば, areba あれば e.d.]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.39 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'zelfs', strategie: exact). 
2005-2020