日蘭辭典+

15 resultaten voor ‘zelfzucht’
日蘭辭典 (trefwoord)
aiko愛子
zn. zelfzucht v.; egoisme o. ¶ 愛子者 egoist.
jibun自分
unw. zelf自分eigen. ¶ 自分で zelf; persoonlijk; in eigen persoon. ¶ 自分勝手 egoïsme; zelfzucht; eigenzinnigheid. ¶ 自分勝手に naar zijn eigen inzicht; (俗) op zijn eigen houtje. ¶ 自分きめの zelfbewust. ¶ 自分免許の met zichzelf ingenomen; zichzelf den titel gevend van; zich noemend. ¶ 自分の量見 eigen inzicht; discretie. ¶ 自分eigen gebruik. jiga も見よ.
kimama氣儘
(気まま, 気儘) zn. eigenzinnigheid v.; zelfzucht v. ¶ 氣儘な eigenzinnig; zelfzuchtig. ¶ 氣儘にする precies doen, wat men zelf wil; alleen met eigen inzicht rekening houden; zijn eigen zin volgen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <zelfzucht>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
利己riko zelfzucht; eigenbelang; eigenbaat; baatzucht; egoïsme; [w.g.] belangzucht
利己主義rikoshyugi (1) egoïsme; eigenzucht; zelfzucht; zelfzuchtigheid; ik-zucht; [w.g.] eigenzucht; zelfheid; (2) egotisme; zelfingenomenheid
得手勝手etekatte zelfzucht; egoïsme
愛己主義aikoshyugi eigenliefde; egoïsme; zelfzucht
我儘; 我が儘wagamama z'n eigen zin; zelfzucht; eigenzinnigheid; eigenzinnig; eigenwillig; zelfzuchtig; eigengereid; eigendunkelijk; nukkig; verwend; egoïstisch
我田引水gadeninsui behartiging van z'n eigen belangen; vooropstelling van het eigenbelang; het naar eigen gewin streven; het op eigen voordeel uit zijn; zelfzucht; opportunisme; egoïsme
ga (1) ik; zelf; ego; zelfheid; ik-heid; (2) eigen inzichten; eigen mening; [i.h.b.] eigenbelang; zelfzucht; egoïsme; egotisme; (3) [boeddh.] ātman; eigen wezen
私利shiri eigenbaat; eigenbelang; baatzucht; zelfzucht
私欲shiyoku eigenbelang; eigenbaat; baatzucht; zelfzucht
自利主義jirishyugi egoïsme; zelfzucht; baatzucht
自己中心jikochuushin egocentrisme; ik-gerichtheid; zelfzucht; ik-zucht; egoïsme
自愛jiai (1) het zorg dragen voor zichzelf; het zich in acht nemen; eigenliefde; (2) overleg; verstandig beleid; gedrag; zelfachting; zelfrespect; (3) eigenbelang; zelfzucht; egoïsme; narcisme; (4) zelfbehoud; (5) waardevol; gewaardeerd; geacht
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 12 treffers (zoekopdracht: 'zelfzucht', strategie: exact). 
2005-2022