日蘭辭典+

3 resultaten voor ‘zich verheffen boven’
日蘭辭典 (trefwoord)
chōdatsu suru超脱する

i.w. uitsteken boven; zich verheffen boven.

sobieru聳える

i.w. zich verheffen.

shinogu凌ぐ

t.w. (1) [耐へる] dulden; doorstaan; uithouden; verduren. i.w. (2) [防ぐ] zich behoeden voor; zicht beschutten tegen. (3) [凌駕する] de baas zijn; t.w. overtreffen. i.w. (4) [聳える] zich verheffen boven. ¶ 退屈を凌ぐ den tijd dooden. ¶ 困難を凌ぐ moeilijkheden te boven komen. ¶ を凌ぐ zich van zijn superieuren niets aantrekken. ¶ 凌ぎ難い onduldbaar; ondragelijk; niet door te komen.

Tijd: 0.67 sec. jiten.nl: 3 treffers, (zoekopdracht: 'zich verheffen boven', strategie: exact). 
2005-2022