日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘zoeken’
日蘭辭典 (trefwoord)
kuchi
zn. (1) [] mond m. (2) [言語] taal v. ; woord v. (3) [味感] smaak m. (4) [入] deur v.; ingang m. (5) [吸] mondstuk o. (6) [] opening v.; gat o. (7) [空位] vacature v.; vacante plaats v.; betrekking v. (8) [人數] aantal personen m. (9) [割前] aandeel o.; portie v.; (10) [部類] soort v.; artikel o.; merk o. ¶ 開く den mond opendoen. ¶ をきく spreken met. ¶ 出す zich mengen in; zich bemoeien met. ¶ がすべる zich verspreken. ¶ 惡い gemeene taal uitslaan. ¶ と腹とは違ふ niet meenen wat men zegt. ¶ 合ふ naar den smaak zijn. ¶ を探す een baantje zoeken. ¶ 此のは品切れになりました dit artikel is uitverkocht; deze soort hebben wij niet meer. ¶ にて mondeling.
unmei運命
zn. lot o.; noodlot o.; voorbeschikking v. ¶ 運命の寵兒 gelukskind; gunsteling der fortuin. ¶ 運命諦める in het noodlot berusten. ¶ 運命開拓する zijn fortuin zoeken. ¶ 運命づけられてゐる voorbestemd zijn; gedoemd zijn. ¶ 運命論 fatalisme. ¶ 運命線 gelukslijnen der hand. ¶ 運命共にする het lot deelen met.
kenka喧嘩

zn. (1) [喧嘩] twist m. (2) [鬪爭] gevecht o.; strijd m. ¶ 喧嘩する twisten; vechten; kijven; kibbelen (子供が). ¶ 喧嘩 twistappel. ¶ 喧嘩 dreigende houding. ¶ 喧嘩買ふ iemand’s partij opnemen. ¶ 喧嘩をしかける twist zoeken. ¶ 喧嘩好き twistziek.

SUPPLEMENT (trefwoord)
nan to ka何とか
(frase) (1) op de een of andere wijze; op een of andere manier; enigerlei wijze; het een of ander; dit of dat; zus of zo. ¶ なんとかそのテストに受かった。 Nan to ka sono tesuto ni ukatta. Op een of andere manier ben ik geslaagd voor de test. ¶ なんとか日曜日までに家賃を払わないといけない。 Nan to ka nichiyōbi made ni yachin wo harawanai to ikenai. Op een of andere manier moet ik uiterlijk zondag de huur betalen. ¶ はなんとか時間までそこに着いた。 Boku wa nan to ka jikan made ni soko ni tsuita. Op een of andere manier lukte het me om er op tijd te komen. ¶ 彼女はなんとかして世間体をつくろった。 Kanojo wa nan to ka shite sekentei wo tsukurotta. Op een of andere wijze wist ze haar gezicht te bewaren. (2) (in plaats van de naam van iets of iemand) zus of zo; je-weet-wel; nog wat; hoe-heet-hij [zij, het]-ook al weer; ding; dinges. ¶ 田中なんとかというから電話がありました。 Tanaka nan to ka to iu hito kara denwa ga arimashita. Er was een telefoontje van een Tanaka-nog-wat voor je. ¶ 事部長のなんとかさんが捜してたよ。 Jinji buchō no nan to ka-san ga sagashite ta yo. De manager van personeelszaken, hoe heet hij ook al weer, was naar je op zoek. (yamasv) (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <zoeken>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
仕掛けるshikakeru (1) beginnen (met; aan; te); een begin maken met; (2) voorbereiden; in gereedheid brengen; [爆発物を] plaatsen; [罠を] zetten; opzetten; [地雷を] leggen; (3) het met iem. aanleggen; uitdagen; provoceren; uitlokken; [喧嘩を] zoeken
売るuru (1) verkopen; te gelde maken; aan de man brengen; (2) [naam; faam etc.] verwerven; [een reputatie] uitbouwen; (3) verraden; verraad plegen; erbij lappen; (4) [ruzie] zoeken
探求するtankyuusuru zoeken; najagen
求むmotomu (1) [平和を] nastreven; trachten te verkrijgen; verlangen naar; najagen; begeren; uit zijn op; dingen naar; streven naar; talen naar; (2) [適任者を] zoeken; op zoek zijn naar; uitkijken naar; uitzien naar; (3) [署名を] vragen om; verzoeken om; aanzoeken om; solliciteren naar; (4) [絵を] aanschaffen; aankopen; kopen; door aankoop verwerven; (5) [薬を飲みて汗を] teweegbrengen; uitlokken; opwekken; veroorzaken
求めるmotomeru (1) [平和を] nastreven; trachten te verkrijgen; verlangen naar; najagen; begeren; uit zijn op; dingen naar; streven naar; talen naar; azen op; (2) [適任者を] zoeken; op zoek zijn naar; uitkijken naar; uitzien naar; (3) [署名を] vragen om; verzoeken om; aanzoeken om; solliciteren naar; (4) [絵を] aanschaffen; aankopen; kopen; door aankoop verwerven; (5) [薬を飲みて汗を] teweegbrengen; uitlokken; opwekken; veroorzaken
物色するbusshyokusuru zoeken; uitzoeken; uitkiezen; uitlezen; lezen; doorzoeken; doorsnuffelen; afzoeken; uitkijken; uitzien naar
見付ける; 見つけるmitsukeru (1) vinden; achter [de oorzaak enz.] komen; achterhalen; ontdekken; waarnemen; betrappen; bemerken; aantreffen; [fig.; niet alg.] opschoppen; te weten komen; bespeuren; [inform.] opduikelen; in het oog krijgen; [geen ziel enz. te] bekennen; ontwaren; constateren; [Belg.N.] detecteren; [Belg.N.; w.g.] repereren; (2) [een baan enz.] zoeken; [baantjes enz.] nazitten; jagen op ~; (3) gewend zijn te zien
追求するtsuikyuusuru zoeken; streven naar; nastreven; najagen; proberen te bereiken; achternazitten; heen zitten achter; achternalopen; volgen; achtervolgen; jacht maken op; proberen te pakken te krijgen; uit zijn op; zijn zinnen gezet hebben op; [fig.] vlassen op
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'zoeken', strategie: exact). 
2005-2023